Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. 

Một đơn hàng yêu cầu 4 thông tin cơ bản: Sản phẩm, Thanh toán, Khách hàng, Kênh bán hàng. Các bước thực hiện: 

1. Tại admin Haravan, chọn Đơn hàng.                  

2. Chọn Tất cả đơn hàng.                        

3. Chọn Tạo đơn hàng.

           

Các trường thông tin bạn cần cập nhật khi tạo mới đơn hàng


1) Tại mục Sản phẩm

 • Nếu sản phẩm đã có sẵn, chọn Tìm kiếm sản phẩm 

> Chọn sản phẩm.
> Chọn Hoàn tất chọn để bỏ sản phẩm vào giỏ hàng.

> Điều chỉnh số lượng. 

 • Nếu sản phẩm chưa có, chọn Tạo sản phẩm tùy ý

> Nhập thông tin Tên, Giá, Số lượng cho sản phẩm, chọn. 

> Checkbox “Có giao hàng” nếu được phép vận chuyển.

> Chọn Tạo sản phẩm để tạo mới sản phẩm này.

 • Nếu số lượng sản phẩm trong đơn vượt quá số lượng khả dụng, hệ thống sẽ chỉ ra các sản phẩm vượt quá số khả dụng và nhà bán hàng có thể điều chỉnh lại trực tiếp số lượng sản phẩm trên bảng cảnh báo.


Lưu ý:

 • Sản phẩm được tạo trong Tạo sản phẩm tùy ý sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng và không được ghi nhận trong danh sách dữ liệu admin Haravan.

2) Tại mục Khách hàng

 • Nếu người mua đã từng mua trước đây, chọn Tìm kiếm.  

> Chọn thông tin người mua.

> Chỉnh sửa thông tin nếu có. 

> Chọn Cập nhật để lưu. 

 • Nếu là người mua lần đầu, chọn Tạo khách hàng

> Nhập thông tin cơ bản: Họ, Tên, Địa chỉ email, Giới tính.

> Nhập thông tin nhận hàng: Địa chỉ, SDT, Quốc gia, Tỉnh thành, Quận/Huyện, Phường/Xã.

> Chọn Lưu. 3) Tại mục Kênh bán hàng

Các đơn hàng từ website, sale channel, social, retails sẽ được tự động cập nhật phần Kênh bán hàng. Trong mục này dành cho người bán muốn tự tạo đơn & chọn nguồn đơn hàng. Mặc định ban đầu khi tạo đơn hàng, kênh bán hàng sẽ là draft. Các kênh người bán có thể chọn.


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

web

Đơn hàng phát sinh từ Website.pos


Đơn hàng phát sinh từ các kênh thanh toán qua POS, ở Haravan là Hararetail.fb


Đơn hàng đặt từ Facebook.zalo


Đơn hàng đặt từ Zalo.

.

phone


Đơn hàng đặt qua điện thoại.


staff

Đơn hàng đặt cho nhân viên của doanh nghiệp.lazada

Đơn hàng đặt từ Lazada.
tiki
Đơn hàng đặt từ Tiki.

shopee
Đơn hàng đặt từ Shopee.


fbshop

Đơn hàng đặt từ cửa hàng trên Facebook.

harafunnel
Đon hàng đặt từ Harafunnel.

harapos


Đơn hàng đặt từ ứng dụng HaraPOS.


app_android

Đặt từ ứng dụng đặt hàng trên điện thoại, thông qua nền tảng Android.


app_iosĐơn hàng đặt từ ứng dụng đặt hàng trên điện thoại, thông qua nền tảng IOS.4) Giảm giá

Bạn có thể thiết lập giảm theo số tiền, giảm theo phần trăm hoặc áp mã khuyến mãi đã tạo trên trang admin cho đơn hàng.

Khi đơn hàng từ kênh POS và admin sử dụng mã khuyến mãi được thiết lập không áp dụng chung với CTKM, hệ thống sẽ tự động loại bỏ chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho đơn hàng và thay thế bằng mã khuyến mãi bạn vừa thêm vào.

Xem thêm hướng dẫn Thiết lập mã khuyến mãi

Nếu nhà bán hàng đang thiết lập khuyến mãi trên các ứng dụng khuyến mãi như Promotion Any, Haravan Combo,..., hệ thông sẽ tự động áp dụng chương trình khuyến mãi khi đơn hàng đủ điều kiện. 5) Phí vận chuyển

Bạn có thể tự thiết lập Miễn phí vận chuyển hoặc Tùy chỉnh phí vận chuyển dành riêng cho đơn hàng bạn đang tạo trong mục Phí vận chuyển

Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập các mức phí vận chuyển dựa trên khu vực địa chỉ của người mua hàng và dựa trên giá trị đơn hàng hoặc khối lượng đơn hàng. Mức phí vận chuyển này sẽ được đề xuất sau khi bạn thực hiện thêm khách hàng vào đơn hàng.


Xem thêm hướng dẫn Thiết lập phí vận chuyển theo khu vực6) Tại mục Thanh toán

 • Mục Ghi chú đơn hàng: Mục người mua nhắn về đơn hàng của họ

 • Mục Thuộc tính: Ghi chú về thuộc tính cho đơn hàng này. 

 • Mục Giảm giá: Có 3 loại giảm ngay trong đơn hàng (Theo giá giảm, theo % giảm, theo phiếu giảm giá) và Lý do giảm giá > Chọn Thêm giảm giá để lưu.

 • Mục Phí vận chuyển: Có 3 mức chọn (Giao hàng tận nơi, Miễn phí vận chuyển, Tùy chỉnh) 

       > Chọn Thêm phí vận chuyển.


Cuối cùng, để cập nhật đơn hàng thành công, người bán cần cập nhật tình trạng thanh toán. 

 • Nếu người mua thanh toán ngay lúc tạo đơn

> Chọn Đã thanh toán.

> Chọn Phương thức thanh toán (Chuyển khoản qua ngân hàng/COD/Momo/Moca qua ứng dụng Grab).

> Chọn checkbox Xác thực đơn hàng.

> Chọn Tạo đơn hàng.  


 • Nếu đơn hàng có thể thanh toán sau

          > Chọn Thanh toán sau.

          > Chọn Phương thức thanh toán (Chuyển khoản qua ngân hàng/COD/Momo/Moca qua ứng           dụng Grab).

> Chọn checkbox Xác thực đơn hàng.

> Chọn Tạo đơn hàng.  

Đơn hàng thành công sẽ có giao diện 


Lưu ý: 

 • Sản phẩm được tạo trong Tạo sản phẩm tùy ý sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng và không được ghi nhận trong danh sách dữ liệu admin Haravan.