Hệ thống sẽ bắt đầu theo dõi doanh thu khi nhân viên bắt đầu mở ca bán hàng. Nhà bán hàng trước đó cần thực hiện bật cấu hình Quản lý ca bán hàng. Xem hướng dẫn tại đây

Nội dung


Hướng dẫn mở, đóng ca bán hàng

Mở ca bán hàng 

Khi nhà bán hàng đã thiết lập Cấu hình quản lý ca, nhân viên có thể bắt đầu ca làm việc của mình bằng thao tác mở ca và hệ thống bắt đầu ghi nhận thông tin đơn hàng được tạo từ tài khoản vừa đăng nhập.

Nhân viên thực hiện mở ca bằng cách chọn Mở ca và nhập số tiền tạm ứng đầu ca (nếu có) -> chọn Xác nhậnĐóng ca

Thao tác đóng ca nhằm xác nhận thời gian ca làm việc của nhân viên kết thúc và tổng kết lại số tiền thu được trong ca để bàn giao cho ca sau.

1. Nhân viên chọn Đóng ca và nhập số tiền mặt hiện có trong Số tiền đếm được (chỉ hiển thị khi bật cấu hình Theo dõi tiền mặt)

Ô Ghi chú giúp Nhân viên chú thích cho các trường hợp phát sinh thêm trong ca.


2. Sau khi Nhập Số tiền đếm được và Ghi chú (nếu có), Nhân viên bấm Xác nhận


3. Sau khi Xác nhận, Nhân viên có thể lựa chọn Nạp tiền hay Rút tiền tùy theo trường hợp trong ca.
- Nạp tiền: khi nhân viên nhận thêm tiền mặt vào két
- Rút tiền: khi nhân viên muốn rút tiền trong ca làm việc


Tips:

Sử dụng ghi chú để giúp theo dõi việc thay đổi số lượng tiền mặt trong két khi có các trường hợp nạp/rút tiền. 


Quản lý doanh thu trong ca

Giao diện của trang Quản lý ca chia làm ba phần:

  • Phần 1 là Danh sách các ca bán hàng được mở trong ngày

  • Phần 2 là thống kê thu chi đơn hàng phát sinh trong ca bán hàng phân loại theo từng phương thức thanh toán đã sử dụng trong ca

  • Phần 3 là chi tiết các hoạt động, danh sách các đơn hàng phát sinh trong ca bán hàng 


Giải thích các cột thông tin trong phần 2 và 3

Tổng tiền mặt trong ca

Tổng số tiền mặt hiện có trong ca.

Được tính bằng “Tiền mặt đầu ca + Doanh thu từ các đơn được thanh toán bằng tiền mặt”

Tổng thực nhận trong ca 

Được tính bằng “Tổng đã thu của các phương thức thanh toán phát sinh trong ca”

Đã thu

Số tiền ghi nhận được theo từng phương thức thanh toán của các đơn hàng 

Đã chi

Số tiền hoàn trả của các đơn hàng theo từng phương thức thanh toán

Thực nhận

Số tiền thực nhận theo từng phương thức thanh toán (các dòng này chỉ xuất hiện khi phương thức thanh toán đó được thực hiện trong ca bán hàng) và được tính bằng “Tổng thu trừ Tổng chi”

Hoạt động

Ghi nhận các hoạt mở/đóng ca, nạp và rút tiền thực hiện trong ca cùng với ghi chú 

Đơn hàng

Tổng hợp các đơn hàng phát sinh trong ca


Quản lý tiền mặt trong ca bán hàng 

Tính năng quản lý tiền mặt trên Hararetail cho phép người bán hàng quản lý và điều chỉnh số tiền mặt đang có trong ca (nếu có giao dịch tiền mặt khác phát sinh trong ca bán hàng)

Nút điều chỉnh chỉ hiển thị khi nhà bán hàng bật tính năng Theo dõi tiền mặt trong mục Cấu hình -> Quản lý ca

Để thực hiện điều chỉnh tiền mặt nhà bán hàng thực hiện:

1. Chọn mục Quản lý ca và chọn Điều chỉnh


2. Thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền và kèm ghi chú 

3. Thao tác điều chỉnh sẽ được ghi nhận trong phần Hoạt động trong mục Quản lý ca