Ứng dụng Haravan Flow

Ứng dụng Haravan Flow
Haravan Flow là một giải pháp tự động hóa thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các nhà bán hàng giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải. Với Haravan Flow, c...
Tue, 2 Tháng 8, 2022 tại 10:06 SA
FAQ Haravan Flow
1. Vì sao lại có trạng thái hoàn thành có hoạt động và hoàn thành không có hoạt động? Do những hoạt động này đáp ứng được sự kiện kích hoạt nhưng không đáp...
Fri, 21 Tháng 1, 2022 tại 8:49 SA
Haravan Flow CDV01 - Cảnh báo qua Telegram khi có đơn bị hủy vì lý do hết hàng
Flow này sẽ tự động gửi tin nhắn vào group quản lý của bạn trên Telegram khi có đơn hàng bị hủy vì lý do hết hàng, giúp bạn cập nhật thông tin nhanhn chóng ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow BRR01-Tự động đẩy đơn qua nhà vận chuyển sau khi kho xác nhận có hàng
Flow này chỉ áp dụng khi bạn thiết lập xử lý đơn hàng nâng cao. Khi kho xác nhận có hàng, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu vận chuyển qua nhà vận chuyển đã đ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CCR01 - Cảnh báo rủi ro đơn có khả năng bị hoàn qua Group Telegram
Khi trạng thái vận chuyển của đơn hàng là Không gặp khách hàng hoặc Chờ chuyển hoàn, flow sẽ thực hiện các hành động:   1. Gắn nhãn F:Rish Return cho đơn h...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CDV04 - Tổng hợp vào Google Sheet các đơn bị hủy để phân loại và báo cáo.
Thông tin các đơn bị hủy sẽ được tự động tổng hợp vào một bảng sheet giúp bạn có thể theo dõi, từ đó đưa ra được những giải pháp cải thiện kịp thời.  Để fl...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CDV09 - Tạo task trên Trello nhắc nhở bổ sung hàng khi tồn khả dụng bằng
Flow này sẽ giúp bạn tự động tạo task cập nhật tồn trên Trello để nhân viên có thể theo dõi và kịp thời bổ sung sản phẩm. Khi tổng tồn kho khả dụng của một ...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH
Haravan Flow CFI10 - Tự động gỡ tag "F:Try Auto Fulfillment" khi đơn gửi lại qua nhà vận chuyển khác thành công
Flow này hỗ trợ cho flow CFI09 hoạt động hiệu quả hơn. Sau khi đơn hàng được gửi sang nhà vận chuyển khác thành công, flow sẽ tự động gỡ tag “"F:Try Au...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
Haravan Flow CDV15 - Tự động hủy đơn nếu có lượng đặt mua bất thường
Giúp hạn chế rủi ro trên website khi có đơn đặt với số lượng lớn với khách hàng đầu tiên, ảnh hưởng đến tồn khả dụng và người khác không thể đặt vì hết hàng...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:03 CH
Haravan Flow HCDV03 - Cảnh báo qua Telegram khi đơn đặt có sự bất thường (Giá trị cao, nhiều sản phẩm)
Hỗ trợ bạn theo dõi những đơn hàng có giá trị cao, giảm thiểu tình trạng đơn hàng ảo gây ảnh hưởng tới tồn kho khả dụng. Để flow hoạt động, bạn cần: Kích...
Thu, 17 Tháng 3, 2022 tại 6:02 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay