Báo cáo

Giới thiệu
Hệ thống báo cáo kinh doanh của cửa hàng được lập ra với mục đích:  Tổng hợp và trình bày toàn diện hoạt động kinh doanh của cửa hàng.  Quản lý, phân ...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:34 AM
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,.....
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 9:45 AM
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính giúp người bán quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi theo ngày, tháng và quý. Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng đ...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 9:51 AM
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.  ...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 9:58 AM
Tuỳ chỉnh báo cáo
Bạn cần quan tâm: Tùy chỉnh báo cáo Tùy chỉnh báo cáo Tại Haravan để tạo một báo cáo theo mong muốn, bạn thực hiện theo các bước sau: Chọn một m...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 10:00 AM

Cùng danh mục