Báo cáo

Giới thiệu về báo cáo
Hệ thống báo cáo kinh doanh của cửa hàng được lập ra với mục đích:  Tổng hợp và trình bày toàn diện hoạt động kinh doanh của cửa hàng.  Quản lý, phân ...
Fri, 22 Tháng 7, 2022 at 12:14 SA
Báo cáo website
Đối với kênh bán hàng website, Haravan cung cấp cho bạn một số báo cáo giúp bạn thống kê và phân tích lưu lượng truy cập website. Trong mục báo cáo này, bạn...
Mon, 26 Tháng 9, 2022 at 1:17 CH
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,.....
Thu, 21 Tháng 7, 2022 at 10:57 CH
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính giúp người bán quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi theo ngày, tháng và quý. Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng đ...
Thu, 21 Tháng 7, 2022 at 11:28 CH
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.  ...
Thu, 21 Tháng 7, 2022 at 11:42 CH
Tuỳ chỉnh báo cáo
Các thao tùy chỉnh báo cáo sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem xét các chỉ số được chi tiết cụ thể theo ý muốn của mình MỤC LỤC Tùy chỉn...
Sat, 17 Tháng 9, 2022 at 10:24 SA
Bổ sung chỉ số “ROAS”, “Tỷ lệ chuyển đổi” trên báo cáo chi tiết Google Smart Shopping
GIỚI THIỆU CHUNG    Để có thể theo dõi báo cáo và xem xét hiệu quả chuyển đổi từ chiến dịch quảng cáo Google Smart Shopping trên nền tảng Haravan sau một ...
Fri, 22 Tháng 7, 2022 at 12:13 SA
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 at 10:44 SA
Báo cáo lô hạn sử dụng
Báo cáo lô - hạn sử dụng hỗ trợ nhà bán hàng quản lý tổng quát số lượng sản phẩm trong các lô và hạn sử dụng còn lại của từng lô. Tính năng này sẽ hỗ trợ kh...
Fri, 9 Tháng 9, 2022 at 6:07 CH

Cùng danh mục