Báo cáo

Giới thiệu phiên bản giao diện Báo cáo mới
Hệ thống báo cáo kinh doanh của cửa hàng được lập ra với mục đích:  Tổng hợp và trình bày toàn diện hoạt động kinh doanh của cửa hàng.  Quản lý, phân ...
Mon, 5 Tháng 6, 2023 tại 4:12 CH
[BETA] Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính thể hiện thông tin về tình hình tài chính của nhà bán hàng. Báo cáo tài chính tại Haravan bao gồm các báo cáo như báo cáo lưu chuyển tiền ...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 3:44 CH
[BETA] Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,.....
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:55 CH
[BETA] Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.  ...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH
[BETA] Báo cáo website
Đối với kênh bán hàng website, Haravan cung cấp cho bạn một số báo cáo giúp bạn thống kê và phân tích lưu lượng truy cập website. Trong mục báo cáo này, bạn...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:55 CH
[BETA] Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH
[BETA] Báo cáo Lô - Hạn sử dụng
Báo cáo lô - hạn sử dụng hỗ trợ nhà bán hàng quản lý tổng quát số lượng sản phẩm trong các lô và hạn sử dụng còn lại của từng lô. Tính năng này sẽ hỗ trợ kh...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH
[BETA] Báo cáo Trả hàng nhập
Báo cáo trả hàng sẽ thống kê lại các sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp, bao gồm sản phẩm trả, số lượng hàng trả và giá trị hàng ...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH
[BETA] Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm
Bảng kê xuất nhập tồn hỗ trợ nhà bán hàng theo dõi biến động tồn kho (nhập kho, điều chuyển, điều chỉnh, trả hàng, bán hàng) của sản phẩm tr...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH
[BETA] Báo cáo nhập hàng
Báo cáo nhập hàng hỗ trợ theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng nhập kho theo sản phẩm, kho nhập Nội dung Giải thích thuật ngữ  Lọc x...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 5:56 CH

Cùng danh mục