Báo cáo

Giới thiệu phiên bản giao diện Báo cáo mới
Hệ thống báo cáo kinh doanh của cửa hàng được lập ra với mục đích:  Tổng hợp và trình bày toàn diện hoạt động kinh doanh của cửa hàng.  Quản lý, phân ...
Mon, 26 Tháng 6, 2023 tại 3:42 CH
Tổng quan về báo cáo
Hệ thống báo cáo của Haravan được xây dựng để theo dõi chỉ số từ giai đoạn bán hàng trên các kênh bán hàng, giao hàng đến kiểm kê sản phẩm tồn hiện có trong...
Tue, 5 Tháng 12, 2023 tại 3:05 CH
Báo cáo website
Đối với kênh bán hàng website, Haravan cung cấp cho bạn một số báo cáo giúp bạn thống kê và phân tích lưu lượng truy cập website. Trong mục báo cáo này, bạn...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:16 CH
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,.....
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:27 CH
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính thể hiện thông tin về tình hình tài chính của nhà bán hàng. Báo cáo tài chính tại Haravan bao gồm các báo cáo như báo cáo lưu chuyển tiền ...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:32 CH
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.  ...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:34 CH
Báo cáo nhập hàng
Báo cáo nhập hàng hỗ trợ theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng nhập kho theo sản phẩm, kho nhập Nội dung Giải thích thuật ngữ Lọc xem...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:39 CH
Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm
Bảng kê xuất nhập tồn hỗ trợ nhà bán hàng theo dõi biến động tồn kho (nhập kho, điều chuyển, điều chỉnh, trả hàng, bán hàng) của sản phẩm tr...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:43 CH
Báo cáo điều chỉnh
Báo cáo điều chỉnh hỗ trợ người bán theo dõi số sản phẩm điều chỉnh trong các kho sau thao tác kiểm kho hoặc kiểm kho nhanh. MỤC LỤC Xem báo cáo ...
Fri, 27 Tháng 10, 2023 tại 3:19 CH
Báo cáo lô hạn sử dụng
Báo cáo lô - hạn sử dụng hỗ trợ nhà bán hàng quản lý tổng quát số lượng sản phẩm trong các lô và hạn sử dụng còn lại của từng lô. Tính năng này sẽ hỗ trợ kh...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 5:47 CH

Cùng danh mục