Ứng dụng điện thoại Haravan và HaraRetail có hỗ trợ in đơn hàng tuy nhiên nhà bán hàng cần thực hiện thiết lập cấu hình in

Nội dung


Tên ứng dụng
Loại thiết bị
Wifi / LAN
Bluetooth
Airpint
HaraRetail
Iphone
X

X
Android
X
X

Imin, Sunmi
X
X

Haravan
Iphone
X

X
Android
X


Imin, Sunmi
Hướng dẫn cấu hình Wifi / Lan

Cấu hình Wifi/Lan tất cả các dòng đều giống nhau, bên dưới là hướng dẫn cấu hình kết nối máy in HPRT TP80BE.

Xem hướng dẫn Cấu hình máy in Wifi trên ứng dụng điện thoại Haravan và HaraRetail


Cấu hình Bluetooth

Cấu hình Bluetooth tất cả các dòng đều giống nhau, bên dưới là hướng dẫn cấu hình kết nối máy in HPRT MPT-II trên app HaraRetail (ứng dụng Haravan chưa hỗ trợ)

Để cấu hình Bluetooth trên ứng dụng Haravan, nhà bán hàng thực hiện:

1. Trên ứng dụng, bạn chọn Cửa hàng -> chọn Máy in

2. Chọn Thêm máy in

3. Chọn Kết nối qua Bluetooth 

 

4. Ứng dụng sẽ quét và hiển thị các máy in hiện có -> Chọn máy in Bluetooth MPT-II 

 

Sau khi đã chọn máy in xong , bạn thực hiện in hóa đơnCấu hình Bluetooth cho Imin, Sunmi

1. Trên ứng dụng, bạn chọn Cửa hàng -> chọn Máy in

 

2. Chọn Kết nối qua Bluetooth

 

3. Chọn máy in 

 

4. Chọn máy in và tiến hành in đơn hàng từ màn hình chi tiết đơn hàng.

 


Lưu ý:
  • Cấu hình IP máy in phải ở dạng 0.0.0.0 ví dụ 192.168.1.1
  • Trên máy Pos cầm tay không đăng nhập được cần phải cài Chrome.
  • Máy in Imin, Sunmi chỉ kết nối được với máy in được tích hợp sẵn trong máy, không kết nối được với máy in bluetooth bên ngoài.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn cấu hình máy in wifi trên ứng dụng điện thoại Haravan và HaraRetail