VietQR là một thương hiệu đại diện cho các dịch vụ thanh toán và chuyển khoản sử dụng mã QR thông qua mạng lưới NAPAS, các ngân hàng thành viên, các trung gian thanh toán và các đối tác thanh toán trong và ngoài nước. 

Để tích hợp VietQR vào Haravan, bạn thực hiện:

1. Vào mục Cấu hình, chọn Phương thức thanh toán

2. Tạo một phương thức thanh toán tùy chọn và đặt tên là Chuyển khoản ngân hàng (VietQR) 


Lưu ý: Khi đặt tên phương thức thanh toán phải chứa từ vietqr (Không phân biệt hoa thường) 

 

 2. Chọn Kích hoạt để tạo phương thức thanh toán


3. Nhà bán hàng vào lại menu Cấu hình -> chọn Thanh toán

4. Sao chép code bên dưới và thay đổi thông tin bank_name, account_number, account_name và prefix theo thông tin của nhà bán hàng -> Dán đoạn code đã thay đổi vào mục Nội dung thông báo thêm trong mục Xử lý đơn hàng

<script src="https://vn.csscdn.net/casso-pay/haravan.js?bank_name=vpbank&account_number=790967023427&account_name=Nguyen Huu Hao&prefix=DH">
</script>
(vui lòng thay đổi tên bank_name, account_number, account_name và prefix theo thông tin của nhà bán hàng)

Kết quả sau khi thanh toán

Vậy là bạn đã hoàn tất việc tích hợp VietQR vào website Haravan.

Trong quá trình thiết lập, nếu gặp khó khăn gì, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Dịch vụ khách hàng để có được sự hỗ trợ: