Nhận thấy các nhà bán hàng có số đơn cần xử lý trong ngày là rất lớn, thời gian xử lý đơn hàng mất nhiều thời gian và có thể xảy ra sai sót khi phải lặp đi lặp lại thao tác giao hàng quá nhiều lần.

Bản cập nhật này sẽ ra mắt tính năng giao hàng loạt (tối đa giao 1 lượt 50 đơn hàng) giúp việc xử lý đơn hàng trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.

MỤC LỤC


Lợi ích mang lại cho khách hàng

  • Tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng (xử lý một lượt 50 đơn hàng, có thể chuyển sang xử lý tiếp 50 đơn hàng khác không cần phải chờ giao thành công mới thực hiện được đơn hàng mới).

  • Tăng cường độ chính xác khi cung cấp thông tin giao hàng đến nhà vận chuyển (thao tác một lần cho 50 đơn hàng, tránh phải thao tác trên từng đơn).


Hướng dẫn sử dụng


Bước 1: Tại trang danh sách đơn hàng, lọc và sử dụng chức năng chọn nhiều đơn hàng (ô vuông bên cạnh mã đơn hàng) để chọn các đơn hàng muốn giao hàng loạt

Tip: 

- Có thể chọn tất cả đơn hàng đang hiển thị bằng cách click vào ô vuông trên cùng của danh sách gần mã đơn hàng.

- Mở giới hạn số lượng đơn hàng tối đa hiển thị trên 1 trang bằng cách điều chỉnh phía dưới danh sách (chỉ hiển thị tối đa 50)


Bước 2: Chọn thao tác với các đơn hàng đã chọn => chọn Giao hàng hàng loạt.


Bước 3: Tại màn hình giao hàng hàng loạt, kiểm tra thông tin đơn hàng, các đơn hàng không thoả điều kiện giao hàng sẽ bị loại ra khỏi danh sách. Các đơn đó thường là: Đơn huỷ, đã giao nhà vận chuyển, không có sản phẩm cần giao hàng,…

Bước 4: Chọn kho xuất hàng và nhà vận chuyển, sau đó bấm [Áp dụng] cho các đơn hàng trong danh sách.

Những đơn hàng chưa đủ thông tin để giao hàng sẽ được lọc ra để nhà bán hàng cập nhật lại


Bước 5: Tiếp theo bấm Giao hàng để thực hiện giao hàng loạt đơn hàng trong danh sách cho nhà vận chuyển đã chọn. Một hộp thoại sẽ hiển thị để theo dõi tiến độ xử lý của hệ thống.

Nhà bán hàng vẫn có thể bấm giao hàng khi có các đơn chưa đủ điều kiện giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thực hiện tạo vận đơn các đơn đạt điều kiện còn lại

Bước 6: Sau khi xử lý thành công, sẽ chuyển về màn hình kết quả. Ở đây có thể xem được đơn giao cho Nhà vận chuyển thành công và in vận đơn hàng loạt cho các đơn này. 

Bước 7: In vận đơn và thực hiện gắn nhãn cho các đơn đã được in 


Các chú ý khi sử dụng

a. Tại sao tôi không thấy được màn hình kết quả giao hàng loạt?

Ở bước 5 sau khi xử lý xong hệ thống sẽ hiển thị màn hình kết quả, nếu bạn đóng cửa sổ này thì sẽ không vào lại được màn hình kết quả.


b. Làm sao để lọc ra các đơn hàng giao sang nhà vận chuyển bị lỗi?

Các đơn hàng này sẽ có trạng thái giao hàng  là “Lỗi giao hàng". Bạn có thể dùng bộ lọc “Trạng thái giao hàng" để lọc ra được các đơn này và xử lý theo lỗi được báo trong chi tiết từng đơn hàng.


c. Làm sao tôi xem được chi tiết lỗi của các đơn lỗi khi giao qua nhà vận chuyển?

Có 02 cách để xem:

Cách 1: Tại trang kết quả giao hàng loạt.

Cách 2: Xem tại chi tiết đơn hàng


d. Làm sao để biết các đơn hàng đã xử lý thành công?

Đơn hàng đang ở trạng thái giao hàng là “Đang xử lý", khi chuyển yêu cầu giao hàng sang nhà vận chuyển thành công, trạng thái giao hàng sẽ là “Chờ lấy hàng"


e. Làm gì tiếp khi giao hàng nhưng gặp “Lỗi giao hàng"?

Bạn vào chi tiết đơn hàng bị lỗi giao hàng và chọn Giao lại:

  • Giao lại với thông tin nhà vận chuyển như cũ.

  • Giao cho một Nhà vận chuyển khác. Giao ngay trên đơn hàng cũ, không cần phải tạo đơn hàng mới. Phiếu giao hàng cũng sẽ được cập nhật thông tin tự động.

f. Cập nhật này có ảnh hưởng gì để việc theo dõi tình trạng giao hàng của đơn hàng?

Bản cập nhật này không ảnh hưởng đến việc theo dõi tình trạng giao hàng của đơn hàng. Khi trạng thái giao hàng là “Chờ lấy hàng" thì cách thức đồng bộ với nhà vận chuyển và cập nhật trạng thái giao hàng vẫn như trước đây.