TABLE OF CONTENTS

Giới thiệu tính năng

Hiện tại Haravan đã mở tính năng đồng bộ giá khuyến mãi được tạo từ CTKM " Giảm giá" (bản Beta).

Với tính năng này, khách đang sử dụng API của Haravan để đồng bộ sản phẩm, ngoài giá bán và giá so sánh, sản phẩm đang áp dụng CTKM giảm giá, còn có thể đồng bộ thêm được Giá khuyến mãi.


Cụ thể như sau:


Trường hợp
Quy tắc đồng bộ
Biến thể chỉ có giá bán
[HRV - Giá bán] >[Google - Giá bán]
Biến thể có giá bán và giá so sánh
[HRV - Giá so sánh - Giá bán] > [Google - Giá bán]

Biến thể có giá bán, có áp dụng chương trình khuyến mãi trên website, bất kể có giá so sánh hay không

[HRV - Giá so sánh - Giá bán - Giá KM] >[Google - Giá KM]


Xem thêm video Demo


ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG


Hướng dẫn sử dụng

Sau khi bật tính năng cho phép đồng bộ giá khuyến mãi thì:

  • Các sản phẩm được áp dụng giá khuyến mãi từ sau ngày bật tính năng sẽ tự động được cập nhật giá khuyến mãi và tắt đi theo đúng thời gian CTKM diễn ra. 
  • Các sản phẩm được đồng bộ trước ngày bật tính năng, khách hàng thao tác đồng bộ lại toàn bộ sản phẩm để sản phẩm được cập nhật giá khuyến mãi.


Video thao tác đồng bộ lại toàn bộ sản phẩm


Cách kiểm tra xem sản phẩm đã được cập nhật đúng giá khuyễn mãi chưaĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG  Chúng tôi ghi nhận mọi feedback của bản để luôn cải tiến sản phẩm ngày một tốt hơn.

Cần hỗ trợ vui lòng gửi yêu cầu tại link này

Xin cám ơn!