Để nhận được mail chuyển tiếp từ email doanh nghiệp của bạn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị email doanh nghiệp của Haravan:http://cpanel.haravan.com:2222

Nhập vào email và password được cung cấp.


Bước 2: Chọn Fowarders


chuyen tiep mail


Bước 3: Chọn Create new Email Fowarders


chuyen tiep mail 2


Bước 4: Nhập tên email doanh nghiệp vào trường Forwarder Name

Nhập tên email cần được chuyển tiếp đến vào trường Destination Email


Lưu ý: bạn có thể chỉ định nhiều địa chỉ email trong trường “Destination Email” nếu bạn muốn: 

email1 @ domain.com, email2 @ domain.com. Bạn cũng có thể chỉ định nhiều mục trong trường “Forwarder Name”: hotro, sale.


 chuyen tiep mail 3