1. Nếu bạn đã thay đổi hình ảnh nhưng còn hiển thị hình ảnh cũ, bạn hãy debug tại các link sau nhé: 

2. Sau khi thực hiện debug, bạn vui lòng đăng xuất khỏi app Zalo để xóa cache và đăng nhập lại 

Xem hướng dẫn debug Facebook tại đây và debug Zalo tại đây