Trước khi thiết lập Quảng cáo Facebook, hãy kiểm tra và chắc chắn rằng nội dung quảng cáo của bạn không nằm trong danh mục các nội dung bị cấm quảng cáo theo chính sách của Facebook như:


1. Hàng giả, hàng nhái


2. Hỗ trợ quảng bá các mặt hàng nguy hiểm (ví dụ: súng, đạn, vũ khí, ..)


3. Hỗ trợ quảng bá các mặt hàng thuốc lá hoặc liên quan tới thuốc lá (ví dụ: vape, tinh dầu, ...)


4. Hỗ trợ quảng bá các mặt hàng chất kích thích và gây nghiện (ví dụ: ma túy, cần sa, ...)


5. Hỗ trợ quảng bá các sản phẩm không phù hợp với văn hóa, phân biệt chủng tộc và bạo lực


6. Hỗ trợ quảng bá các sản phẩm liên quan đến động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng


7. Hỗ trợ quảng bá các mặt hàng và nội dung hướng đến người lớn