Bạn có thể tải giao diện lên nếu bạn đã có giao diện riêng phù hợp với cấu trúc của Haravan.


Tại trang quản trị bạn chọn Giao diện ➨ Tải giao diện ➨ sau đó chọn giao diện ở máy và tải lên.


Sau khi tải thành công bạn chọn Thao tác -> Áp dụng, và chọn áp dụng cho theme chính


Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây, phần Tải file giao diện lên từ máy tính.