Viết blog là một cách tuyệt vời nhất giúp tăng thêm lượt truy cập vào website và tăng thời gian khách hàng dừng chân tại website của bạn. Từ đó, giúp tăng cơ hội bán hàng.


Bạn có thể sử dụng blog để:

 • Thông báo tin khuyến mãi.
 • Tin tức ngành hàng bạn đanh kinh doanh.
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • ...


Blog của hệ thống Haraweb cũng giống như blog các hệ thống khác: có thể tạo các danh mục để quản lý các bài viết theo chủ đề khác nhau, và có thể tùy chọn cho phép khách hàng được bình luận hoặc không trong từng bài viết của nhóm blog.


Lưu ý: Mỗi bài viết chỉ có thể thuộc duy nhất một danh mục blog.


Nội dung


Thêm một bài blog mới


Để thêm một bài blog mới:

 1. Từ Trang quản trị → WebsiteBlogs.
 2. Nhấn chọn Tạo bài viết.
 3. Bạn nhập đầy đủ các nội dung cho bài viết: Tên bài viết (bắt buộc), Nội dung chính, Người viết, Danh mục blog, Trích dẫn, Hiện/ ẩn (mặc định là hiện), ảnh đại diện, nhãn,...
 4. Chọn Lưu để hoàn tất.


Chỉnh sửa bài viết blog


Bạn có thể thay đổi các thông tin (tên, nội dung, ảnh đại diện, chế độ hiển thị, nhãn,...) của một bài viết blog đã tạo trong Trang quản trị.


Để chỉnh sửa một blog, bạn thực hiện các bước:

 1. Truy cập vào Trang quản trịWebsiteBlogs.
 2. Chọn bài blog muốn chỉnh sửa.
 3. Tại trang chi tiết Blog, chỉnh sửa các thông tin.
 4. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Tối ưu thông tin dành cho công cụ tìm kiếm (SEO)


Bạn có thể chỉnh sửa nội dung xuất hiện của blog trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Nhập từ khóa vào tiêu đề trang và mô tả trang để giúp khách hàng mới tìm thấy cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết.

 1. Từ Trang quản trị → truy cập phần Website → Blogs.
 2. Chọn bài blog muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tối ưu SEO, nhấp vào Chỉnh sửa SEO. 4. Trong trường Tiêu đề trang, hãy nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này sẽ hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tối đa 70 ký tự trong tiêu đề.
 5. Trong trường Mô tả trang, bạn nhập nội dung SEO. Đây là nội dung được hiển thị trên trang tìm kiếm. Một nội dung hấp dẫn sẽ thu hút khách hàng truy cập vào bài viết. Bạn nên chèn các từ khóa vào nội dung để tăng hiệu quả tìm kiếm. Mục Mô tả trang chỉ chứa tối đa 320 ký tự. Nếu bạn viết nhiều hơn 320 ký tự thì hệ thống không lưu được bài viết, cũng như làm giảm độ tối ưu SEO.
 6. Trường Đường dẫn lấy mặc định từ tiêu đề bài viết, trong lần đầu tạo bài viết. Những lần sau đó, việc sửa tiêu đề bài viết không ảnh hưởng đến Đường dẫn này. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ website. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hường đến chất lượng SEO của đường dẫn. Vì thế, bạn nên thực hiện điều hướng liên kết khi thay đổi địa chỉ đường dẫn.
 7. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: tiêu đề trang và mô tả trang có giới hạn ký tự, nếu nhập nhiều văn bản vượt quá giới hạn thì khi kết quả hiển thị trên công cụ tìm kiếm sẽ được rút ngắn.

Xóa bài viết


Đối với các bài viết blog không còn cần thiết, Nhà bán hàng có thể xóa đi. Việc xóa này có thể bao gồm xóa từng bài một hay xóa cùng lúc nhiều bài.


Xóa một bài viết:


 1. Từ Trang quản trị → truy cập WebsiteBlogs.
 2. Chọn bài viết cần xóa.
 3. Chọn mũi tên bên cạnh Chọn thao tác để mở hộp thoại. Chọn Xóa bài viết 
 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Đồng ý để xác nhận xóa.


Xóa một lúc nhiều bài viết:


 1. Từ Trang quản trị → WebsiteBlogs.
 2. Đánh dấu chọn các bài viết cần xóa.
 3. Bạn nhấn vào mũi tên bên cạnh Chọn thao tác để mở hộp thoại. Chọn Xóa bài viết 
 4. Trong hộp thoại, bạn chọn Đồng ý để xác nhận xóa.

Ẩn/ hiện bài viết


Khác với trường hợp xóa hẳn bài viết, việc ẩn bài viết giúp bài viết không hiển thị trên website, nhưng bạn vẫn có thể cho hiển thị vào một thời điểm khác.


Ẩn/ hiện một bài viết


 1. Từ Trang quản trị → truy cập vào WebsiteBlogs.
 2. Chọn bài viết cần ẩn/ hiện.
 3. Trong chi tiết của bài viết, chọn Hiện hoặc Ẩn.
 4. Chọn Lưu để hoàn tất.


Đối với trường hợp chọn hiện bài viết, bạn có thể tùy chỉnh thời gian hiển thị. Cách thực hiện như sau: 


 1. Chọn Thiết lập ngày cụ thể.
 2. Bạn thiết lập ngày và giờ hiển thị. Mặc định của hệ thống là thời gian mà bạn chọn Hiện cho bài viết.
 3. Nếu Nhà bán hàng muốn hủy thiết lập thì chọn Xóa thiết lập.
 4. Chọn Lưu để hoàn tất.


Ẩn/ hiện nhiều bài viết cùng lúc


 1. Từ Trang quản trị → WebsiteBlogs.
 2. Đánh dấu chọn các bài viết cần ẩn/ hiện.
 3. Nhấn vào Chọn thao tác → Xuất bản/ Hủy xuất bản.
  • Xuất bản: hiện bài viết.
  • Hủy xuất bản: ẩn bài viết.