Mục lục: 


1) Hiểu hơn về VNPAY

Cổng thanh toán VNPAY do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) xây dựng và vận hành.

Cổng thanh toán VNPAY là cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, công nghệ thanh toán bằng mã QR (QR Code) trên ứng dụng Mobile Banking để thanh toán các giao dịch.

VNPAY được đánh giá là:


2) Đăng ký tài khoản VNPAY

Để sử dụng cổng thanh toán VNPAY, Nhà bán hàng cần có tài khoản VNPAY doanh nghiệp.

Nhà bán hàng liên hệ đăng ký với VNPAY tại đây để được hỗ trợ tạo tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp:

 • Terminal Id

 • Secret Key: mã này sau khi đã được nhập và kết nối thành công sẽ được ẩn đi vì lý do bảo mật

noteLưu ý

Sau khi đăng ký tài khoản với VNPAY, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.


3) Tích hợp thanh toán VNPAY trong Haravan

Sau khi đã có tài khoản merchant VNPAY (đã kích hoạt và có thông tin tích hợp), Nhà bán hàng thực hiện tích hợp VNPAY vào Haravan.

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Phương thức thanh toán.

 2. Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán là Thanh toán online qua cổng VNPay (ATM/Visa/MasterCard/JCB/QR Pay trên Mobile Banking).

 1. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • Terminal Id

  • Secret Key

 2. Chọn Kích hoạt.

 3. Nhấn Lưu để ghi nhận cấu hình thanh toán.


4) Lựa chọn thanh toán bằng VNPAY

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn thanh toán online bằng cổng VNPAY khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán VNPAY để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.