Một việc khá quan trọng trong việc quản lý tồn kho là biết được các sản phẩm hết hàng. 

Đối với các sản phẩm đã hết hàng, nhà bán hàng có thể nhập thêm sản phẩm đó hoặc ẩn sản phẩm trên website. 

Việc ẩn sản phẩm giúp cho việc hiển thị trên website đẹp mắt hơn đồng thời giúp khách mua hàng cảm thấy dễ chịu khi truy cập website. 

Điều kiện để Nhà bán hàng có thể ẩn sản phẩm là sản phẩm đó phải được bật Có quản lý tồn kho. Xem chi tiết bài thực hiện tại đây.

Nhà bán hàng thực hiện việc ẩn sản phẩm hết hàng theo các bước sau:

Bước 1: Nhà bán hàng tạo nhóm điều kiện cho sản phẩm hết hàng (sản phẩm có số lượng tồn kho bằng 0).

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.
 2. Trong giao diện Nhóm sản phẩm, chọn Tạo nhóm sản phẩm.
 3. Nhà bán hàng nhập Tên nhóm sản phẩmMô tả nhóm sản phẩm.

4. Nhà bán hàng kéo xuống mục Thêm sản phẩm vào danh mục, chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện.

 1. Mục Các điều kiện hiện ra, Nhà bán hàng chọn điều kiện là "Số lượng tồn kho" - "bằng" - "0".
 2. Nhấp Lưu để xác nhận.

Bước 2:  Nhà bán hàng lọc các sản phẩm hết hàng.

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.
 2. Trong Điều kiện lọc, Nhà bán hàng chọn điều kiện là "Nhóm sản phẩm" - "Sản phẩm hết hàng" (tên của nhóm sản phẩm vừa tạo ở bước 1).

 3. Nhấp chọn Thêm điều kiện lọc để thực hiện điều kiện.
 4. Nhà bán hàng chọn cùng lúc các sản phẩm đó.

  Lưu ý: Mỗi trang chỉ chọn được tối đa 50 sản phẩm.
 5. Lúc này, Nhà bán hàng có hai cách thực hiện cho việc ẩn sản phẩm hết hàng.

Cách 1: Ẩn các sản phẩm hết hàng trực tiếp trong Trang quản trị 

Mục này bài viết hướng dẫn Nhà bán hàng thực hiện tạo nhóm sản phẩm tự động theo điều kiện tồn kho bằng 0 sau đó lọc nhóm sản phẩm và chọn chế độ ẩn trực tiếp trong Trang quản trị.

 1. Trong Chọn thao tác, Nhà bán hàng chọn Ẩn kênh bán hàng.

  Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện cho từng trang sản phẩm.
 2. Trong cửa sổ Ẩn kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn kênh bán hàng muốn ẩn sản phẩm.
  Nhà bán hàng có thể chọn ẩn nhiều kênh khác nhau.

 3. Nhà bán hàng nhấp chọn Ẩn sản phẩm để thực hiện.

Cách 2: Ẩn các sản phẩm hết  hàng bằng xuất - nhập danh sách sản phẩm

Để ẩn tất cả cả các sản phẩm trong nhóm vừa tạo điều kiện tồn kho kho bằng 0 thì phải sau đó xuất file nhóm sản phẩm đó ra và xử lý bằng file.

 1. Nhà bán hàng chọn Xuất file.

 2. Trong cửa số Xuất sản phẩm, Nhà bán hàng nhấp chọn Trang hiện tạiFile.xls (excel).

 3. Trong file excel, Nhà bán hàng vào cột Hiển thị, đổi từ Yes sang No.
 4. Nhập file vừa sửa vào hệ thống. Nhà bán hàng chú ý phải nhấp chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link url.