Trong trường hợp nhập hàng nhân viên kho phát hiện một vài sản phẩm nhà cung cấp giao đến bị hỏng hoặc không đạt chất lượng. Bạn có thể tạo phiếu trả hàng nhập để ghi nhận sản phẩm trả lại và yêu cầu nhà cung cấp hoàn trả tiền hàng bị hỏng.


Nội dung


Tạo phiếu trả hàng

Trong trường hợp trả hàng cho nhà cung cấp không dựa trên cơ sở phiếu nhập hàng (có thể là bạn nhập tồn kho sản phẩm vào hệ thống khi tạo mới sản phẩm). Bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào menu Quản lý tồn kho > Trả hàng nhập > Tạo phiếu trả

Bước 2: Chọn nhà cung cấp (nếu có)

Bước 3: Chọn Kho xuất trả

Bước 4: Nhập thông tin sản phẩm

Có 3 cách thực hiện bước này:

  • Cách 1Tìm kiếm và chọn trực tiếp sản phẩm cần nhập trên hệ thống - phù hợp khi bạn nhập không quá nhiều sản phẩm -> Điều chỉnh số lượng nhậpđơn giágiảm giá cho sản phẩm (nếu có)

  • Cách 2Nhập danh sách sản phẩm bằng file excel - phù hợp với khi bạn cần nhập số lượng lớn sản phẩm và để ra số lượng cần nhập bạn phải tính toán và xử lý dữ liệu ở ngoài. Bạn chọn Nhập file danh sách -> Chọn tải file mẫu xls mẫu

Lưu ý:

  • Bạn cần tạo sản phẩm có chứa SKU trước khi nhập file. Tính năng này không hỗ trợ tạo mới sản phẩm 

  • Hệ thống hỗ trợ nhập tối đa 500 dòng sản phẩm/biến thể trên file dữ liệu.

  • Cách 3: Quét barcode hoặc SKU sản phẩm (Sản phẩm cần được cập nhật SKU/barcode. Xem hướng dẫn tại đây)


7. Nhập các khoản bạn phải chi thêm khi trả hàng nhập(nếu có). Ví dụ chi phí nhân công bóc xếp hàng...

8. Chọn vào mục Đã thu nhà cung cấp để xác nhận phần tiền đã nhận từ nhà cung cấp (hoặc có thể ghi nhận vào công nợ, trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau). Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ

9. Chọn vào mục Tiền trả chi phí trả hàng để thực hiện chi trả cho chi phí trả hàng (hoặc có thể ghi nhận vào công nợ, trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau). Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ.

10. Chọn Trả hàng để hoàn tất trả hàng


Tạo phiếu trả hàng từ phiếu nhập hàng

Bước 1: Tìm phiếu nhập hàng đã tạo trước đó, nhấn Trả hàng

Khi nhấn Trả hàng từ phiếu nhập hàng, phiếu trả hàng sẽ có đầy đủ thông tin được tham khảo từ phiếu đặt từ nhà cung cấp, kho trả đến thông tin sản phẩm trả, giá cả và chi phí (số lượng sản phẩm trả mặc định là 0)


Bước  2: Nhập số lượng sản phẩm muốn trả hàng


Bước 3: Nhập các khoản bạn phải chi thêm khi trả hàng nhập (nếu có). Ví dụ chi phí nhân công bóc xếp hàng...


Bước 4: Chọn Trả hàng để hoàn tất tạo phiếu Thanh toán phiếu trả hàng nhập

Trên 1 phiếu trả hàng, bạn có thể thao tác thanh toán các hạng mục sau

  • Thu lại khoản tiền nhà cung cấp hoàn trả.
  • Chi trả các chi phí trả hàng khác (nếu có)

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ.Nếu chưa thanh toán ngay thì khi xác nhận trả hàng, các khoản chi phí này sẽ được ghi nhận vào công nợ của nhà cung cấp. Và bạn có thể trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau.


Xuất dữ liệu phiếu trả hàng

Để thực hiện xuất dữ liệu phiếu trả hàng, nhà bán hàng thực hiện vào Quản lý tồn kho -> Trả hàng nhập -> Xuất dữ liệu. Tại đây nhà bán hàng có thể chọn xuất dữ liệu theo trang hiện tại, theo bộ lọc hoặc tất cả dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được gửi về email để bảo mật thông tin