Trong quá trình vận hành cửa hàng, sẽ không tránh được những trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát. Phiếu kiểm kho sẽ hỗ trợ nhà bán:

 • Kiểm kê số lượng hàng hoá thực tế và số lượng trên hệ thống. 
 • Giúp phát hiện và ghi nhận chênh lệch, từ đó nhân viên kho có cơ sở để tiến hành thực hiện cân bằng để số tồn trên hệ thống khớp với số thực kiểm. 
 • Ghi chú lý do tại sao lệch.

MỤC LỤC


Tạo phiếu kiểm kho

Bước 1:  Vào Menu Quản lý tồn kho > Kiểm kho > Tạo phiếu kiểm

Bước 2: Chọn kho cần kiểm


Bước 3: Nhập thông tin sản phẩm cần kiểm

Có 4 cách để thực hiện bước này:

 • Chọn kiểm tất cả sản phẩm có trong kho (có tồn khác 0 tại kho cần kiểm )
 • Nhập danh sách sản phẩm bằng file excel: phù hợp cho trường hợp bạn đã kiểm kho và nhập vào file excel.
 • Chọn từng sản phẩm khi kiểm.
 • Quét barcode để thêm sản phẩm vào phiếu kiểm


Bước 4: Sau khi nhập thông tin sản phẩm và số tồn thực tế ở kho, hệ thống sẽ tính toán và chênh lệch giữa số tồn thực tế bạn kiểm và số tồn trên hệ thống cùng với đó là sự thay đổi về giá trị kho của bạn do các chênh lệch số lượng tạo ra. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem kết quả kiểm

Bước 5: Kiểm tra kỹ thông tin số lượng và kết quả kiểm, xác nhận hoàn tất kiểm kho để ghi nhận kết quả kiểm kho cuối cùng (hệ thống chỉ mới lưu lại kết quả kiểm kho của bạn chứ chưa thay đổi thông tin tồn kho của hệ thống)

Bước 6 Cân bằng kho

Sau khi xác thực số lượng lệch phát hiện trong quá trình kiểm kho, cần thao tác cân bằng kho để số lượng trên hệ thống bằng với số thực kiểm. 

- Vào phiếu kiểm kho muốn cân bằng, nhấn [Cân bằng kho]

- Ghi nhận lại lý do chênh lệch và nhấn chọn [Xác nhận cân bằng] để hoàn tất thao tác kiểm khoLưu ý: 
 • Hiện tại tối đa 1 phiếu kiểm kho hệ thống chỉ hỗ trợ 500 SKU biến thể
 • Hệ thống hỗ trợ nhập tối đa 500 dòng sản phẩm/biến thể trên file dữ liệu
 • Hệ thống chưa hỗ trợ nhập lô sản phẩm trực tiếp trên file dữ liệu. Khi trong file có sản phẩm lô hạn sử dụng, hệ thống vẫn nhận diện được, tuy nhiên, nhà bán hàng phải tự chọn lô sản phẩm để thực hiện kiểm tra số lượng sản phẩm trong lô
 • Chỉ có thể huỷ phiếu kiểm khi phiếu ở trạng thái "Đang kiểm kho" hoặc "Đã kiểm kho"

Điều chỉnh nhanh

Thao tác điều chỉnh nhanh sẽ hỗ trợ điều chỉnh nhanh số lượng tồn trong kho mà không phải thực hiện bước cân bằng kho. 

1. Tại mục Quản lý tồn kho, chọn Kiểm kho -> Điều chỉnh nhanh

2. Chọn kho kiểm tồn

3. Nhập sản phẩm cần kiểm. Có 4 cách để nhập sản phẩm cần kiểm: 

 • Tìm sản phẩm trên thanh tìm kiếm (trường hợp nhà bán chỉ kiểm một vài sản phẩm)
 • Nhập file sản phẩm (trường hợp nhà bán hàng muốn kiểm kho nhiều sản phẩm).
 • Thêm tất cả sản phẩm có trong kho đã chọn (trường hợp nhà bán hàng muốn kiểm toàn bộ kho)
 • Quét barcode để thêm sản phẩm vào phiếu kiểm.

4. Thực hiện nhập số lượng sản phẩmlý do kiểm kho (nếu nhà bán hàng tìm và thêm sản phẩm thủ công hoặc chọn thêm tất cả sản phẩm trong kho) -> số lượng nhập vào sẽ được cộng với số tồn trên hệ thống để thành số tồn thực tế. 

5. Chọn Điều chỉnh ngay để hoàn tất.


Xuất dữ liệu phiếu kiểm kho

Để thực hiện xuất dữ liệu phiếu kiểm kho, nhà bán hàng thực hiện vào Quản lý tồn kho -> Kiểm kho -> Xuất dữ liệu. Tại đây nhà bán hàng có thể chọn xuất dữ liệu theo trang hiện tại, theo bộ lọc hoặc tất cả dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được gửi về email để bảo mật thông tin Hòan điều chỉnh kiểm kho

Nếu bạn thực hiện kiểm kho sai, bạn có thể thực hiện thao tác hoàn điều chỉnh.

 

Lưu ý:

Giá trị lệch của các sản phẩm trong phiếu kiểm kho sẽ tính theo giá vốn hàng loạt tại thời điểm thực hiện hoàn điều chỉnh.