Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Lazada nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Hệ thống Haravan hỗ trợ nhà bán hàng đồng bộ sản phẩm, cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống Haravan và Lazada.

Mục lục: 


noteLưu ý |
Để có thể kết nối với Lazada bạn cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản Haravan để đáp ứng được yêu cầu về chính sách bảo mật do Lazada quy định. Bạn có thể đọc thêm về cách thay đổi mật khẩu theo chính sách của Lazada tại Đây.


1) Kết nối kênh bán hàng Lazada

Điều kiện:

 • Nhà bán hàng đã có tài khoản Lazada và được Lazada kích hoạt gian hàng trên Lazada Seller Center.
 • Tài khoản Lazada Seller Center của Nhà bán hàng còn thời hạn Lazada Open Platform (liên hệ Lazada để biết thêm chi tiết).

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn  bên cạnh mục Kênh bán hàng.
 2. Ở menu kênh bán hàng, bấm bên cạnh kênh bán hàng Lazada.
 3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Lazada, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng. 
 4. Nhập các thông tin đăng nhập Lazada. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Lazada thông qua menu Lazada và hai menu con: Cấu hìnhSản phẩm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


noteLưu ý |

Trong trường hợp khách hàng bị hết hạn quyền truy cập thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Bạn chỉ cần nhấp vào nút làm mới quyền truy cập và thực hiện kết nối lại trong thời gian sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Lazada, thời gian cần làm mới quyền truy cập là trong vòng 365 ngày.


2) Đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada

Sau khi thực hiện kết nối Lazada, Nhà bán hàng cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Lazada. Việc đồng bộ này giúp Nhà bán hàng đồng bộ tồn kho và đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada, và dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

 

Điều kiện để đồng bộ: 

 1. Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada.
 2. Sản phẩm phải có SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.
noteLưu ý |
 • Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Lazada. 
 • Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang admin Haravan > Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.
 3. Chọn thao tác Đăng lên kênh bán hàng.
 4. Chọn Kênh bán hàng > Lazada.vn, chọn Hoàn tất.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Kiểm tra đồng bộ 

Do Haravan kết nối với Lazada thông qua API, việc thực hiện đồng bộ sản phẩm có thể phát sinh lỗi đồng bộ. Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

 1. Từ trang admin Haravan > Lazada.
 2. Tại đây, Nhà bán hàng có thể kiểm tra được số lượng sản phẩm đồng bộ trong phần Sản phẩm
 3. Để xem chi tiết lỗi đồng bộ, Nhà bán hàng xem danh sách được liệt kê trong phần Lỗi.


Một số lỗi phổ biến khi đồng bộ sản phẩm:


THÔNG BÁO LỖI

NGUYÊN DO

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

<tên biến thể>/default tittle không có barcode

Sản phẩm thiếu barcode tại Haravan. 

Bổ sung barcode cho sản phẩm đó.

Lazada Error <SKU> SELLER_SKU_NOT_FOUND

Sản phẩm chưa có trên hệ thống Lazada.

Bổ sung sản phẩm trên hệ thống Lazada.

The price is out of range, should between (0.50, 1.00)

Giá nằm ngoài phạm vi cho phép.

Kiểm tra điều khoản dịch vụ của Lazada.


3) Đồng bộ Haravan và Lazada

 

Sau khi kết nối Lazada thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Lazada".

 

Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:


Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàng

Returned

Chuyển hoàn

 

Đồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Địa chỉ giao hàng: Haravan không đồng bộ phường xã. 

Khi kết nối bán hàng với Lazada, hệ thống giữa Haravan và Lazada sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống.

Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.

 

Xác nhận đơn hàng từ Lazada:

Đối với các shop có kết nối với kênh bán hàng Lazada, đơn hàng phát sinh từ Lazada sẽ xuất hiện menu thao tác nhanh để xác nhận Sẵn sàng giao hàng hoặc Hủy đơn hàng.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Lúc này, đơn hàng tại Haravan sẽ chuyển sang trại thái Chờ giao hàng, đơn hàng trên Lazada sẽ chuyển sang trạng thái Ready to ship.


Thiết lập cấu hình cập nhật:

Giá, số lượng:

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Lazada. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng:

Nhà bán hàng có thể xử lý đơn hàng tại Haravan hoặc Lazada:

 • Trường hợp xử lý đơn hàng tại Haravan, trạng thái đơn hàng(bao gồm trạng thái vận chuyển, thanh toán) từ Lazada sẽ không được đồng bộ về Haravan
 • Trường hợp xử lý đơn hàng ngay tại Lazada, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Lazada về Haravan.
noteLưu ý |
 • Khi xử lý đơn hàng tại Haravan mà thao tác với nút Lazada (Sẵn sàng giao hàng, Hủy đơn hàng, In đơn hàng), thì các trạng thái này đồng bộ cho cả Lazada lẫn Haravan. 
 • Haravan khuyến khích nhà bán hàng xử lý đơn hàng tại Lazada vì Haravan chỉ hỗ trợ đồng bộ 1 chiều từ Lazada về Haravan.


Kho đồng bộ:

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho 
 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho. Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

♣ Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng.

Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Lazada về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình.

♣ Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho.

 • Nếu sản phẩm có quản lý tồn kho:
  • Cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100.000
  • Không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

4) Ngắt kết nối với Lazada

Để thực hiện ngắt kết nối với Lazada, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Lazada > Ngắt kết nối 
 2. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Ngắt kết nối.

 

Slider
Slider
Slider