Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống Haravan giúp bạn:

 • Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Haravan.
 • Đồng bộ dữ liệu đơn hàng được tạo trên Shopee về Haravan.
 • Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Haravan.


Bạn cần quan tâm:


1) Kết nối kênh bán hàng Shopee

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn bên cạnh mục Kênh bán hàng.
 2. Ở menu kênh bán hàng, bấm jjj bên cạnh kênh bán hàng Shopee.
 3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Shopee, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng
 4. Nhập các thông tin đăng nhập Shopee. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Shopee. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Shopee thông qua menu Shopee và ba menu con: Cấu hình, Sản phẩm và Sản phẩm Shopee


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


noteLưu ý |


 • Trong trường hợp khách hàng bị hết hạn quyền truy cập thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Bạn chỉ cần nhấp vào nút làm mới quyền truy cập và thực hiện kết nối lại trong thời gian sớm nhất để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Shopee, thời gian cần làm mới quyền truy cập là trong vòng 365 ngày.2) Kết nối thêm gian hàng vào trang admin

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 3 gian hàng Shopee vào trang admin. Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Shopee, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối kênh Shopee như trên.

Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình. 

Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.

Lưu ý: Để xem sản phẩm đã được hoặc chưa được đồng bộ lên gian hàng nào, bạn thực hiện:

1. Chọn mục sản phẩm Shopee

2. Chọn vào biểu tượng xổ xuống kế bên sản phẩm muốn kiểm tra và chọn tiếp biểu tượng xổ xuống vào hình tam giác kế bên biến thể sản phẩm đó. Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm đã được đăng trên gian hàng nào3) Giới thiệu giao diện quản lý kênh Shopee

Giao diện quản lý kênh Shopee gồm 3 mục:

 • Cấu hình: bao gồm thông tin shop, thông tin được đồng bộ, thông tin xử lý đơn hàng, thông tin đồng bộ tồn kho, chọn kho xử lý đơn hàng, thiết lập nhận email thông báo đơn hàng. 
 • Sản phẩm: ghi nhận các sản phẩm được đồng bộ từ Haravan qua sàn Shopee
 • Sản phẩm Shopee: ghi nhận sản phẩm đang có trên sàn.

4) Đồng bộ sản phẩm

Sau khi thực hiện kết nối Shopee, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee. Việc đồng bộ này giúp các đơn hàng phát sinh tại Shopee đồng bộ tồn kho và đơn hàng, dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 


Điều kiện để đồng bộ:

 • Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Shopee
 • Sản phẩm phải có SKU Shopee khớp với Barcode Haravan.


Quản lý SKU trên Shopee: 

 • Trên Shopee có 2 loại SKU: SKU sản phẩm và SKU phân loại.
 • SKU sản phẩm hay SKU phân loại hàng có thể bỏ trống hoặc trùng nhau.
 • Mỗi sản phẩm có thể không có, có 1 hoặc nhiều SKU phân loại.


Khi đồng bộ sản phẩm:

 • Nếu sản phẩm Shopee không có SKU phân loại thì hệ thống dùng mã SKU sản phẩm để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee có Phân loại thì sẽ sử dụng SKU phân loại để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.
 • Nếu sản phẩm Shopee tồn tại phân loại mà không có SKU phân loại thì sẽ không thể đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.


noteLưu ý |
 1. Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.
 2. Hệ thống sẽ lấy giá sản phẩm từ Haravan để đồng bộ sang Shopee.
 3. Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Shopee. 


Các bước thực hiện đồng bộ sản phẩm:

Đầu tiên, kiểm tra tất cả sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee ở Haravan hay chưa. 

 1. Vào trang admin Haravan, ở mục Kênh bán hàng > chọn Shopee > Chọn Sản phẩm Shopee. Đây là nơi thể hiện tất cả các sản phẩm hiện có trên Shopee của bạn.
 2. Ở thanh Menu, chọn Sản phẩm. Bạn chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. 
 3. Ở phần kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn gian hàng muốn đồng bộ > Shopee.vn chọn Cập nhật.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Kiểm tra kết quả đồng bộ 

Sau khi đồng bộ sản phẩm, nhà bán hàng có thể thực hiện kiểm tra lại kết quả đồng bộ bằng cách vào mục Sản phẩm, kết quả đồng bộ thành công sẽ được hiển thị ở tab Đồng bộ thành công và các sản phẩm đồng bộ lỗi sẽ được ghi nhận ở tab Lỗi đồng bộ.

Ví dụ sản phẩm có 5 biến thể, trong đó 3 biến thể đồng bộ thành công sẽ được hiển thị bên tab Đồng bộ thành công2 biến thể không thành công sẽ được hiển thị ở tab Lỗi đồng bộ. 

Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm phát sinh lỗi gì, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

 1. Chọn Tab Lỗi đồng bộ.
 2. Chọn vào hình tam giác nhỏ kế bên sản phẩm lỗi để xem danh sách các biến thể đồng bộ lỗi của sản phẩm. Nhấn vào hình tam giác kế bên biến thể để xem lỗi đồng bộ là gì.Các lỗi thường gặp khi đồng bộ và cách sửa: 

 

LỖI HAY GẶP


CÁCH GIẢI QUYẾT

Lỗi hệ thống

 1. Barcode của Haravan không trùng với SKU của Shopee.
 2. Do sản phẩm chưa đồng bộ từ Shopee về Haravan.
 3. Bấm vào sản phẩm bị lỗi trong mục Sản phẩm trong kênh bán hàng shopee > Chọn kênh hiển thị là Shopee.
 4. Nếu sản phẩm đã đồng bộ về Haravan mà vẫn bị báo lỗi hệ thống > Liên hệ: support@haravan.com để được hỗ trợ.

Item in promotion cannot change stock

Các sản phẩm đang thực hiện chương trình khuyến mãi không thể đồng bộ. Khi chương trình khuyến mãi kết thúc sản phẩm sẽ tự động đồng bộ. 


Xem sản phẩm đã có ở trên Shopee:

Để xem sản phẩm đang có trên Shopee, bạn chọn Sản phẩm Shopee.5) Đồng bộ đơn hàng

Sau khi kết nối Shopee thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Shopee sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Shopee". 

Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có trên hệ thống của Haravan: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên Haravan theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Shopee.
 • Thông tin sản phẩm: Được đồng bộ dựa vào Mã sản phẩm (SKU).
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.


Đồng bộ thông tin khách hàng: 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Shopee với các thông tin như sau:

 • Họ tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email, theo cú pháp <Số điện thoại>@<mã quốc gia>.phone
 • Địa chỉ giao hàng

6) Thiết lập cấu hình đồng bộ

Khi kết nối bán hàng với Shopee, hệ thống giữa Haravan và Shopee sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống. Tùy vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.


Công cụ tạo mới sản phẩm


Cấu hình giá, số lượng:

Đây là thông tin được hệ thống sử dụng để đồng bộ từ Haravan sang Shopee. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

 Nếu không chọn bất kỳ một lựa chọn nào thì sản phẩm sẽ không được đồng bộ.


Xử lý đơn hàng:

Nhà bán hàng có thể chọn hoặc không chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan:

 • Nếu chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Shopee) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Shopee. Nếu bạn được Shopee cho phép Tự giao hàng, bạn sẽ phải thực hiện xử lý đơn hàng tại Haravan và Shopee. Nếu bạn chưa được Tự giao hàng, những đơn hàng được xử lý và tạo vận đơn ở Haravan sẽ bị treo trên hệ thống Shopee, bạn sẽ phải liên hệ với khách hàng hủy đơn, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho shop của bạn. Haravan khuyến khích chỉ sử dụng phương thức xử lý đơn hàng này nếu bạn được Shopee cho phép thiết lập Tự giao hàng
 • Nếu không chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee chỉ tại Shopee, không thể xử lý tại Haravan. Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Shopee về Haravan.

Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan)

Khi đơn hàng bị hủy trên Shopee, hệ thống Haravan sẽ tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng. Khi vào đơn hàng Shopee bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm. 


noteLưu ý |

Haravan khuyến khích chủ cửa hàng không chọn xử lý đơn hàng ở Haravan, vì hệ thống Haravan chỉ có thể đồng bộ một chiều từ Shopee về Haravan.


Kho đồng bộ

Kho đồng bộ bao gồm hai loại: 

 • Kho đồng bộ tồn kho

Hệ thống Haravan cho phép điều chỉnh tỷ lệ tồn kho để đồng bộ qua Shopee. Ví dụ nhà bán hàng muốn đồng bộ qua Shopee:

 • 10 sản phẩm áo thun
 • 20 sản phẩm quần jeans 
 • 30 sản phẩm đầm qua

Nếu nhà bán hàng thiết lập tỉ lệ đồng bộ tồn là 80%, hệ thống sẽ đồng bộ:

 • 8 sản phẩm áo thun (80% của 10 sản phẩm)
 • 16 sản phẩm quần jeans (80% của 20 sản phẩm) 
 • 24 sản phẩm đầm qua sàn (80% của 30 sản phẩm) 

Và chỉ giữ lại 20% số tồn mỗi sản phẩm tại Haravan. Khi trên sàn đã bán hết số sản phẩm đồng bộ trước đó, hệ thống sẽ tiếp tục đồng bộ 80% lượng tồn còn lại trên hệ thống Haravan

Nếu chia tỉ lệ ra số lẻ, hệ thống sẽ tự làm tròn lên và đồng bộ qua sàn (Ví dụ: Sản phẩm đang có tồn là 7 sản phẩm, tỉ lệ đồng bộ 50%., hệ thống sẽ làm tròn 3,5 thành 4 sản phẩm).

Để hoạt động đồng bộ tồn kho được hiệu quả hơn, bạn cần kết hợp tỉ lệ đồng bộ với việc lựa chọn tần suất đồng bộ tồn kho . Tìm hiểu thêm về thiết lập tần suất đồng bộ tồn kho qua sàn thương mại điện ttại đây


 • Kho đồng bộ đơn hàng

Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng tất cả các kho . Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.

 • Về đồng bộ đơn hàng: căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ đơn hàng. Khi một đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo kho được cấu hình.
 • Về đồng bộ sản phẩm: căn cứ theo kho chọn trong kho đồng bộ tồn kho và các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.
 • Lưu ý: Chế độ tồn kho sẽ không ảnh hưởng tới cấu hình Kho đồng bộ bạn đã thiết lập. Do đó, bạn không nhất thiết phải bật chế độ tồn kho nâng cao, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho và đơn hàng theo như kho hàng bạn đã thiết lập. 
  • Sản phẩm có tích chọn cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100 000.
  • Sản phẩm không cho phép đặt hàng khi hết hàng
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
   • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0

7) Ngắt kết nối với Shopee

Để thực hiện ngắt kết nối với Shopee, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.
 2. Nhấn chọn Ngắt kết nối
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.

 

 

Slider
Slider
SliderNHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn về thiết lập tần suất đồng bộ tồn kho qua sàn thương mại điện tử