Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống Haravan giúp bạn:

 • Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Haravan.
 • Đồng bộ dữ liệu đơn hàng được tạo trên Shopee về Haravan.
 • Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Haravan.


Bạn cần quan tâm:


Kết nối kênh bán hàng Shopee

1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn bên cạnh mục Kênh bán hàng.

2. Ở menu kênh bán hàng, bấm ➕ bên cạnh kênh bán hàng Shopee.


3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Shopee, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng


4. Nhập các thông tin đăng nhập Shopee. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Shopee. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Shopee thông các menu: Tổng quan, Cấu hình, Sản phẩm và Sản phẩm Shopee


Lưu ý |

 • Trong trường hợp kết nối giữa Shopee và Haravan bị hết hạn quyền truy cập, bạn cần làm mới quyền truy cập. Để làm mới quyền truy cập, bạn thực hiện vào kênh bán hàng -> Shopee -> chọn gian hàng Shopee cần làm mới quyền truy cập

Chọn vào nút Làm mới quyền truy cập trên bảng thông báo. Thời gian cần làm mới quyền truy cập là trong vòng 365 ngày


 


Kết nối thêm gian hàng vào trang admin

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho sàn thương mại điện tử (số lượng này tuỳ vào gói dịch vụ) vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào?

Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Shopee, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối kênh Shopee như trên.

Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình. 

Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.

Lưu ý: Để xem sản phẩm đã được hoặc chưa được đồng bộ lên gian hàng nào, bạn thực hiện:

1. Chọn mục sản phẩm Shopee

2. Chọn vào biểu tượng xổ xuống kế bên sản phẩm muốn kiểm tra và chọn tiếp biểu tượng xổ xuống vào hình tam giác kế bên biến thể sản phẩm đó. Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm đã được đăng trên gian hàng nàoGiới thiệu giao diện quản lý kênh Shopee

Giao diện quản lý kênh Shopee gồm 4 mục:

 • Tổng quan: Trang tổng quan thông tin về hoạt động kinh doạn của các gian hàng Shopee đã kết nối với Haravan.
 • Cấu hình: bao gồm thông tin shop, thông tin được đồng bộ, thông tin xử lý đơn hàng, thông tin đồng bộ tồn kho, chọn kho xử lý đơn hàng, thiết lập nhận email thông báo đơn hàng. 
 • Sản phẩm: ghi nhận các sản phẩm được đồng bộ từ Haravan qua sàn Shopee
 • Sản phẩm Shopee: ghi nhận sản phẩm đang có trên sàn.

Trang tổng quan hoạt động kinh doanh trên Shopee

Trang tổng quan sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại Shopee. Trang tổng quan sẽ bao gồm:

Báo cáo nhanhTổng hợp thông tin về tổng doanh thu và tổng số đơn hàng phát sinh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)
Đơn còn xử lýCác đơn hàng đã phát sịnh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo
Thông tin kết nối sànThông tin về các gian hàng Shopee đã kết nối với Haravan
Đơn hàngBiểu đồ mối tương quan giữa tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn và tổng doanh thu từ cácđơn hàng đó (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)
Top 10 sản phẩmTop các sản phẩm có giá trị bán cao nhất, số lượng bán cao nhất và bị hủy nhiều nhất trong khoảng thời gian lọc báo cáo

Phân tích kinh doanhBiểu đồ biểu thị doanh thu thuần và tổng lợi nhuận được tính trong khoảng thời gian lọc báo cáo 
 • Doanh thu thuần: Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT.
 • Lợi nhuận thuần: Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn  Thiết lập cấu hình đồng bộ các thông tin Haravan - Shopee


Cấu hình giá, số lượng:

Đây là thông tin được hệ thống sử dụng để đồng bộ từ Haravan sang Shopee. Nếu bỏ chọn thì thông số không được đồng bộ sang.

 • Giá
 • Số lượng

Xử lý đơn hàng

1. Xử lý đơn hàng ở Haravan:

 • Nếu chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng (đơn phát sinh từ Shopee) tại Haravan, và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Shopee. Nếu bạn được Shopee cho phép Tự giao hàng, bạn sẽ phải thực hiện xử lý đơn hàng tại Haravan và Shopee. Nếu bạn chưa được Tự giao hàng, những đơn hàng được xử lý và tạo vận đơn ở Haravan sẽ bị treo trên hệ thống Shopee, bạn sẽ phải liên hệ với khách hàng hủy đơn, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho shop của bạn. Haravan khuyến khích chỉ sử dụng phương thức xử lý đơn hàng này nếu bạn được Shopee cho phép thiết lập Tự giao hàng
 • Nếu không chọn, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Shopee chỉ tại Shopee, không thể xử lý tại Haravan. Lúc này, trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Shopee về Haravan.


2. Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan)

Khi đơn hàng bị hủy trên Shopee, hệ thống Haravan sẽ tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng. Khi vào đơn hàng Shopee bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm. Lưu ý |

Haravan khuyến khích chủ cửa hàng không chọn xử lý đơn hàng ở Haravan, vì hệ thống Haravan chỉ có thể đồng bộ một chiều từ Shopee về Haravan.

Xem thêm Hướng dẫn liên kết sản phẩm giữa Haravan và Shopee


Ngắt kết nối với Shopee

Để thực hiện ngắt kết nối với Shopee, Nhà bán hàng:

 1. Từ Trang quản trị Haravan, ở phần Kênh bán hàng > chọn Shopee.
 2. Nhấn chọn Ngắt kết nối
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Xóa kênh.

 

Slider
Slider
Slider