Kênh bán hàng Hararetail

Giới thiệu HaraRetail
HaraRetail là một ứng dụng hỗ trợ việc bán hàng tại cửa hàng (Bán hàng Offline). Khi sử dụng ứng dụng HaraRetail, các thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 10:38 SA
Tài khoản Hararetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:51 CH
Đăng nhập vào Hararetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Wed, 14 Tháng 7, 2021 at 5:37 CH
Thiết lập và thêm địa điểm bán hàng
Bạn có thể tạo nhiều địa điểm bán hàng với HaraRetail, từ đó bạn có thể quản lý tồn kho ở từng điểm bán và từ đó phối hợp tối ưu số lượng đơn hàng cho từng ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 10:23 SA
Thiết lập cấu hình hoá đơn trên HaraRetail
Để thiết lập hoá đơn theo ý muốn, bạn thực hiện theo các bước sau: Trong trang Hararetail, chọn mục Cấu hình Chọn Hoá đơn. Trong mục Chọn mẫu in hoá đơn...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:44 CH
Thiết lập cấu hình chung trên HaraRetail
Trước khi bắt đầu sử dụng HaraRetail, nhà bán hàng cần phải thiết lập cấu hình chung phù hợp với nhu cầu của cửa hàng. Bạn cần quan tâm: 1) Thiết lập ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:35 CH
Thiết lập cấu hình bán hàng trên HaraRetail
Để giúp Nhà bán hàng quản lý đơn hàng và tồn kho dễ dàng. Hararetail cung cấp các chức năng sau:   Tính năng Ý nghĩa Cấu hình tồn kho Ẩn sản...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:59 CH
Tạo đơn hàng trên HaraRetail
Có 3 thao tác tạo đơn hàng trên HaraRetail: 1) Nhập thông tin khách hàng: Khi nhập thông tin khách hàng để tạo đơn hàng bao gồm hai trường hợp:  Khác...
Fri, 26 Tháng 3, 2021 at 2:42 CH
Tra cứu, huỷ và đổi trả đơn hàng trên HaraRetail
Mục lục: 1) Tra cứu đơn hàng 2) Huỷ đơn hàng 3) Đổi trả đơn hàng: 1) Tra cứu đơn hàng Những đơn hàng được tạo tại Hararetail sẽ được ghi nhận và lưu ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:47 CH
Báo cáo trong HaraRetail
Để đo lường hiệu quả bán hàng tại cửa hàng, chủ cửa hàng có thể theo dõi phần báo cáo trên Haravan. Báo cáo sẽ được tự động cập nhật khi đơn hàng được tạo t...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 4:49 CH

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google