Một kho hàng nếu đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được, dù nhà bán hàng sử dụng chế độ tồn kho cơ bản hoặc nâng cao.

Để xử lý kho hàng không còn sử dụng nữa, bạn thực hiện:

1. Chỉnh lại tên kho thành Không khả dụng để đánh dấu kho

2. Bỏ chọn Địa chỉ lấy hàng trong trang chi tiết kho hàng: Hệ thống sẽ bỏ địa chỉ này khỏi danh sách kho xuất hàng khi thực hiện tạo vận đơn. Thao tác này sẽ tránh nhân viên nhầm lẫn về địa chỉ lấy hàng 

3. Xóa các nhân viên và nhóm phân công đã phân công vào kho (nếu không còn nhu cầu sử dụng kho) -> chọn Lưu để hoàn tất