Trình tự xử lý các chỉ số như sau:

1. Xử lý số đặt trong của sản phẩm trong các phiếu điều chuyển chưa hoàn tất và các đơn hàng chưa bấm Giao hàng

2. Điều chỉnh số tồn còn lại của sản phẩm


Xử lý số đặt 

  • Với đơn hàng chưa được tạo vận đơn

1. Đầu tiên, bạn thực hiện lọc đơn hàng chưa tạo vận đơn theo bộ lọc như sau:

  • Trạng thái đơn hàng Không hủy
  • Trạng thái giao hàng Chưa giao hàng hoặc Lỗi giao hàng

2. Sau đó bạn nhập tên/SKU/Barcode của sản phẩm cần tìm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được tạo vận đơn.

3. Bạn chọn các đơn hàngchọn Thao tác

4. Chọn Giao hàng hàng loạt -> chọn Giao hàng

5. Chọn Giao hàng bằng nhà vận chuyển Khác

6. Chọn Áp dụng

7. Chọn Giao hàng

8. Khi đã tạo vận đơn thành công, bạn sẽ thấy màn hình thông báo như bên dưới

Khi kiểm tra thẻ kho của sản phẩm, bạn sẽ thấy tồn kho của sản phẩm sẽ bị trừ số đặt 

  • Với phiếu điều chuyển chưa xuất hàng

Bạn chỉ cần lọc theo bộ lọc sau, hệ thống sẽ hiển thị các phiếu điều chuyển có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được hoàn thành:

  1. Tình trạng Chưa xuất hàng
  2. Sản phẩm bạn muốn tìm

Sau đó bạn thực hiện chọn phiếu điều chuyển và xác nhận xuất, lúc này số đặt sẽ bị trừ đi.

Tiếp tục chọn Xác nhận nhập để hoàn tất điều chuyển. Sau đó bạn lặp lại thao tác xác nhận xuất nhập ở những phiếu điều chuyển khác


Điều chỉnh số tồn còn lại

Sau khi thực hiện điều chỉnh số đặt, bạn sẽ thực hiện điều chỉnh số tồn còn lại tại các kho. Bạn thực hiện kiểm kho để điều chỉnh lại số tồn tại các kho về 0

Ví dụ, có 4 kho đang còn số tồn, bạn sẽ thực hiện tạo 4 phiếu kiểm

1. Tại mục Quản lý tồn kho, bạn chọn Kiểm kho

2. Chọn Tạo phiếu kiểm 

3.  Chọn Kho kiểm

4. Tìm và chọn sản phẩm cần điều chỉnh tồn

5. Nhập số 0 vào mục Tồn thực tế -> chọn Hoàn tất kiểm kho

6. Chọn Cân bằng kho -> chọn Xác nhận cân bằng kho -> chọn Xác nhận để hoàn tất

Bạn tiếp tục thực hiện thao tác kiểm kho cho những kho còn lại, cho đến khi tồn tại các kho đều bằng 0