Khi trang web của Nhà bán hàng cần có nhiều nhân viên quản trị, Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên cấp tài khoản riêng cho từng người.

Bằng cách phân quyền quản trị, Nhà bán hàng có thể cho phép nhân viên đó truy cập vào Trang quản trị Haravan cũng như đặt giới hạn quyền cho từng quản trị viên. Các tài khoản quản trị viên này hoạt động độc lập, và Nhà bán hàng (chủ sở hữu) có thể dễ dàng xem lại lịch sử tương tác và hoạt động của nhân viên đó trên trên lịch sử quản trị.

Mỗi gói dịch vụ có số lượng quản trị viên tối đa (tính bao gồm cả tài khoản chủ sở hữu). Nhà bán hàng tham khảo bảng dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có quyền thêm, xóa cũng như phân quyền cho quản trị viên.

MỤC LỤC


1. Thêm/xóa quản trị viên

Thêm tài khoản quản trị viên

Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng có thể thêm tài khoản quản trị viên bằng cách tạo một tài khoản nhân viên mới khi gửi lời mời tới email củanhân viên đó.

Để thêm tài khoản nhân viên mới, Nhà bán hàng cần:

 1. Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản sở hữu.

 2. Từ Trang quản trị → Cấu hình → Tài khoản

 

3. Trong phần Danh sách tài khoản, nhấp Thêm tài khoản.

4. Trong cửa sổ Thêm tài khoản mới, Nhà bán hàng nhập Họ, Tên, Địa chỉ Email của nhân viên mới. Nhấn Lưu và hệ thống sẽ tự động gửi email cập nhật tài khoản đến địa chỉ mail của nhân viên. 

 • Nhân viên nhận được email gửi lời mời và nhấp chọn Chấp nhận lời mời để xác nhận.

 • Nhân viên sẽ tiến hành thiết lập mật khẩu mới

Xem hướng dẫn thêm nhân viên vào nhóm tài khoản tại đây


Xóa tài khoản quản trị viên

Trái với trường hợp cần thêm tài khoản quản trị viên, Nhà bán hàng cũng có thể xóa tài khoản của nhân viên. 

Việc xóa này nghĩa là Nhà bán hàng có thể xoá vĩnh viễn tài khoản của nhân viên ra khỏi hệ thống và nhân viên không thể đăng nhập cũng như tham gia quản trị với bất kỳ quyền hạn nào.

Để xóa tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.

 2. Từ Trang quản trị → Cấu hình → Tài khoản.

 3. Trong phần Danh sách tài khoản, tìm tên của nhân viên cần xóa  chọn biểu tượng thùng rác.               

 1. Trong cửa sổ Xóa tài khoản, nhấp vào Xóa để xác nhận.


2.Chấm dứt các phiên đăng nhập

Khi Nhà bán hàng có sự nghi ngờ về bảo mật khi phát hiện các IP, ISP lạ hoặc vì một số lý do về quản lý, Nhà bán hàng có thể thực hiện việc chấm dứt các phiên đăng nhập. Thao tác này sẽ buộc đăng xuất tất cả các nhân viên đã đăng nhập vào bất kỳ lúc nào.

Để có thể tiếp tục việc quản trị, tài khoản nhân viên buộc phải đăng nhập lại để truy cập Trang quản trị Haravan.

Để chấm dứt phiên đăng nhập tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ tài khoản.

 2. Trong Trang quản trị  Cấu hình → Tài khoản.

 1. Trong phần Nhân viên quản trị, hãy nhấp vào Chấm dứt các phiên đăng nhập.

  Nhân viên của Nhà bán hàng bây giờ sẽ phải đăng nhập lại thông tin để truy cập vào Trang quản trị.