Bạn thực hiện như sau:

1. Bạn vào Trang quản trị Sản phẩmNhóm sản phẩm

2. Chọn nhóm sản phẩm cần sắp xếp.

3. Bạn kéo xuống phần Sắp xếp, chọn các sắp xếp

4. Chọn Lưu để hoàn tất.

Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây.

Haravan hỗ trợ bạn sắp xếp theo:

  • Tùy chọn: Cho phép kéo thả sản phẩm tùy ý


  • Theo bảng chữ cái: A-Z hoặc Z-A
  • Theo giá: Từ cao đến thấp hoặc ngược lại
  • Theo ngày: Từ mới đến cũ hoặc ngược lại
  • Bán chạy
  • Tồn kho: Giảm dần