Bạn có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập nếu bạn muốn tăng tính bảo mật cho tài khoản.

Để thực hiện đặt lại mật khẩu, bạn cần thực hiện:

1. Đăng nhập vào trang quản trị bằng tài khoản của mình

2. Bạn chọn vào hình nền tài khoản và chọn Tài khoản 

3. Chọn Bảo mật -> chọn Đổi mật khẩu

4. Thực hiện nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới -> chọn Cập nhật để hoàn tất


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN