Tag (nhãn) sản phẩm được ghi nhận khi có ít nhất một sản phẩm được gắn. Bạn không thể thao tác xóa tag, vì sẽ gây ảnh hưởng đến những sản phẩm được gắn tag.


Tag sản phẩm sẽ tự động mất đi nếu tag đó không được gắn cho bất kỳ sản phẩm nào. Xem hướng dẫn xóa nhãn sản phẩm tại đây 


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gắn nhãn / Xóa nhãn (tag) sản phẩm