Tag (nhãn) sản phẩm được ghi nhận khi có ít nhất một sản phẩm được gắn. Bạn không thể thao tác xóa tag, vì sẽ gây ảnh hưởng đến những sản phẩm được gắn tag.


Tag sản phẩm sẽ tự động mất đi nếu tag đó không được gắn cho bất kỳ sản phẩm nào. Bạn có thể chủ động xóa tag các sản phẩm được gắn cùng một tag.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng chức năng lọc sản phẩm để tìm và xóa tag sản phẩm.


Lưu ý: Việc gắn tag giúp quản lý sản phẩm tốt hơn.