Haravan hỗ trợ bạn tùy chỉnh bình luận cho bài viết blog, thông qua việc tùy chỉnh cho danh mục blog.


Bạn có thể tùy chỉnh bình luận cho danh mục blog với ba chế độ:
  • Tắt chức năng bình luận: Khách truy cập vào blog sẽ không nhìn thấy form để lại nhận xét về bài đăng.
  • Cho phép bình luận và có duyệt trước: Khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét nhưng nhà bán hàng sẽ cần phải xem nhận xét trước khi chúng xuất hiện ngoài website.
  • Cho phép bình luận không cần duyệt: Khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét và chúng sẽ xuất hiện ngoài website mà không có sự đánh giá của bạn.


Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây.