Một số giao diện sẽ hỗ trợ hiển thị một hoặc hai nhóm sản phẩm tại trang chủ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng giao diện mà vị trí thiết lập cũng như số lượng nhóm sản phẩm hiển thị ở trang chủ sẽ khác nhau

Bạn thao tác như sau:

1.Tại mục Website, bạn chọn Thiết lập theme tại Giao diện chính 

2. Bạn chọn mục Trang chủ và tìm mục Nhóm sản phẩm hiển thị ở trang chủ


3. Trong mục này bạn có thể thiết lập:

  • Hiển thị: Bật/tắt hiển thị nhóm sản phẩm trên trang chủ
  • Mô tả: Nội dung mô tả nhóm sản phẩm
  • Tiêu đề: Tiêu đề nhóm sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm sẽ hiển thị trên trang chủ
  • Hiển thị icon: Bật/tắt hiển thị icon nhóm sản phẩm
  • Hình ảnh: Hình ảnh icon 

4. Nhấn Lưu để hoàn tất


Trong trường hợp giao diện của bạn không có phần này nghĩa là cần code lại. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: