Hầu hết các giao diện có hỗ trợ tùy chỉnh nhóm sản phẩm hiển thị trên trang chủ website.

Bạn thao tác như sau:

1. Bạn vào trong Thiết lập theme Trang chủ

2. Bạn tìm mục Nhóm sản phẩm hiển thị ở trang chủ.

Lưu ý: tùy thuộc vào từng giao diện mà có thể có nhiều nhóm sản phẩm hiển thị ở trang chủ.

3. Tick chọn vào ô “Hiển thị”.

4. Chọn nhóm sản phẩm muốn hiển thị.

5. Nhấn Lưu để hoàn tất.


Trong trường hợp giao diện của bạn không có phần này nghĩa là cần code lại. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: