Hầu hết các giao diện đều hỗ trợ bạn chỉnh sửa số bài viết hiển thị.


Để thực hiện, bạn vào trong Thiết lập themeTrang bài viết ➨ tìm mục Bài viết mới nhất ➨ tùy chỉnh số lượng bài viết ➨ Lưu.Trong trường hợp giao diện của bạn không có phần này nghĩa là cần code lại. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: