Hầu hết các giao diện đều hỗ trợ bạn chỉnh sửa số bài viết hiển thị.


Để thực hiện, bạn vào trong Thiết lập theme ➨ chọn mục Trang bài viết


Trong mục Phân trang, bạn tùy chỉnh số lượng bài viết và chọn Lưu để hoàn tất

Trong trường hợp giao diện của bạn không có phần này nghĩa là cần code lại. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: