Google Analytics (GA) là công cụ thu thập và thống kê các dữ liệu về traffic, nguồn traffic, các dữ liệu nhân khẩu học, hành vi của người tiêu dùng trên website. Qua đó, giúp đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh online của nhà bán hàng cũng như hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo đã thực hiện.

Nội dung


Hướng dẫn nhanhThiết lập Google Analytics 4 cho website ở Haravan

Bạn cần có tài khoản Google Analytics trước khi thực hiện thiết lập GA4 trên trang quản trị Haravan. Xem hướng dẫn tạo tài khoản Google Analytics tại đây. Để thiết lập Google Analytics 4 cho website, bạn thực hiện 2 bước: Bước 1 Tạo luồng dữ liệu cho website và lấy mã đo lường do Google cung cấp Bước 2 Dán mã đo lường đã lấy vào phần thiết lập website của Haravan


Bước 1. Tạo luồng dữ liệu cho website và lấy mã đo lường do Google cung cấp

1.Tại trang quản trị Google Analytics, bạn chọn biểu tượng Quản lý

2. Tại mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu (Data collection and modification), bạn chọn Luồng dữ liệu (Data Stream)


3. Bấm chọn vào website bạn đã thêm khi thực hiện tạo tài khoản Google Analytics

Hoặc bạn có thể chọn Thêm luồng để tạo luồng dữ liệu khác


4. Copy mã đo lường của luồng dữ liệu.


Bước 2. Dán mã đo lường đã lấy vào phần thiết lập website của Haravan 

1. Vào trang quản trị Myharavan của Haravan, bạn chọn Website -> Cài đặt -> Tại mục Google Analytics, chọn Google Analytics V4

2. Thực hiện gắn mã GA-4 vào ô và chọn Lưu để hoàn tất


Lưu ý:
Nhà bán hàng lưu ý nhập đúng mã GA3 và GA4.
  • Mã GA4 là G-xxxxxxxx

  • Mã GA3  là UA-xxxxxxxxxx


Hướng dẫn thiết lập Enhanced Ecommerce

Enhanced Ecommerce hay còn gọi là thương mại điện tử nâng cao, là một tính năng nâng cao của GA. Khi sử dụng Enhanced Ecommerce, Nhà bán hàng sẽ xem thêm được số liệu liên quan đến lượt chuyển đổi của khách hàng trên website (ví dụ: 50 người vào thì có 10 người thêm vào giỏ hàng, và cuối cùng có 3 người chốt đơn):

  1. Thống kê lượt xem thông tin sản phẩm

  2. Thống kê lượt thêm vào giỏ hàng

  3. Thống kê lượt xem giỏ hàng

  4. Thống kê lượt bắt đầu thanh toán

  5. Thống kê lượt thanh toán thành công

Để bật Enhanced Ecommerce tại Haravan bạn thực hiện:

Trong mục Kênh bán hàng trên trang quản trị Myharavan, chọn Website -> Cấu hình -> Tại mục Google Analytics, chọn vào ô Sử dụng Enhanced Ecommerce