Có thể. Để thay banner bằng video, bạn phải hiệu chỉnh giao diện thông qua việc code.


Bạn có thể liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh bên dưới để được hỗ trợ thay banner bằng video: