Có thể, bạn cần tùy chỉnh trong mục Cấu hình Thanh toán


Bạn vào mục Cấu hình → Thanh toán → Tài khoản khách hàng và chọn Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng