Để thống kê được đơn hàng theo kênh bán hàng bạn vào mục Đơn hàng ➨ Thêm điều kiện lọc ➨ Kênh bán hàng.