Phí vận chuyển cho đơn hàng là một khoản chi phí mà khách hàng rất quan tâm mua hàng. Do đó, bạn cần thiết lập phí vận chuyển cụ thể và chi tiết để khách hàng có được thông tin khi mua hàng. 


Bạn cũng nên cập nhật thông tin rõ ràng trên các trang hướng dẫn mua hàng, điều khoản thanh toán trên website.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây