Có thể, tuy nhiên, chỉ có 2 nhà vận chuyển là Ahamove và Grab hỗ trợ đồng bộ phí vận chuyển qua Haravan. Nhà bán hàng cần thực hiện thiết lập phí vận chuyển trực tiếp từ nhà vận chuyển.


Xem thêm hướng dẫn thiết lập phí vận chuyển trực tiếp từ nhà vận chuyển tại đây