Haravan KHÔNG hỗ trợ chức năng này.  Lý do là vì cước vận chuyển (nhà vận chuyển lấy của Nhà bán hàng) và phí vận chuyển (Nhà bán hàng lấy của Khách mua hàng) là hai loại chi phí khác nhau. 


Trong trường hợp Khách mua với số lượng nhiều, Nhà bán hàng có thể cần miễn phí vận chuyển để kích cầu, nhưng vẫn phải trả cước vận chuyển cho nhà vận chuyển. Do đó, Haravan không hỗ trợ đồng nhất hai loại chi phí này. 


Lời khuyên là Nhà bán hàng nên cấu hình vận chuyển thật chi tiết và phù hợp với hoạt động kinh doanh của website.