Haravan hỗ trợ nhà bán hàng kết nối không giới hạn số lượng gian hàng cho mỗi sàn thương mại điện tử (chưa hỗ trợ sàn Tiki) nhưng không được vượt quá tổng số 12 gian hàng cho tất  cả các sàn.

Ví dụ: Nhà bán hàng có thể kết nối 3 gian hàng TikTok Shop, 5 gian hàng Shopee và 4 gian hàng Lazada (tổng số gian hàng đã kết nối là 12 gian)

Nếu nhà bán hàng có thắc mắc gì về gian hàng sàn thương mại điện tử, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ thêm