1. Vì sao sản phẩm không được sao chép từ Shopee về Haravan?

Do sản phẩm đã được thực hiện sao chép từ trước nên sẽ không được sao chép lại khi thực hiện sao chép những lần sau.

  1. Vì sao sản phẩm khi sao chép từ Shopee về Haravan lại bị tạo trùng?

Hiện tại, hệ thống chưa thực hiện ghi đè thông tin sản phẩm dựa trên điều kiện SKU = barcode. Do đó, nếu sản phẩm chưa được sao chép từ Shopee trước đó, hệ thống thực hiện sao chép sản phẩm đó về Haravan, dẫn đến việc bị trùng lặp sản phẩm tại Haravan.

Tính năng này sẽ được cải thiện trong thời gian tới và Haravan sẽ thông báo tới các nhà bán hàng về thông tin này.