Nếu nội dung bài viết, trang nội dung, mô tả sản phẩm chỉ bao gồm chữ và chữ, sẽ gây nhàm chán cho người đọc. Vì thế, Nhà bán hàng nên chèn thêm hình ảnh, video để tăng màu sắc và sự sinh động. 

MỤC LỤC

Thêm hình ảnh

1. Trong mục nội dung mô tả sản phẩm hoặc nội dung bài viết, Nhà bán hàng chọn biểu tượng Insert image.

2. Nhà bán hàng lựa chọn kích thước hình ảnh. Kích thước mặc định của hệ thống là Grande (600x600).

3. Nhà bán hàng lựa chọn cách canh chỉnh hình ảnh.

4. Nhà bán hàng nhập nội dung hình ảnh trong mục Alt.

5. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chèn hình ảnh bằng một trong ba cách sau:

 • Upload image: chọn hình ảnh đã được tải lên trong mục Quản lý file hoặc nhà bán hàng có thể chèn từ hình ảnh có sẵn hoặc thêm hình ảnh mới bằng cách nhấp chọn nút Tải file.

Lưu ý: Các hình ảnh được tải từ đây sẽ được lưu vào mục Cấu hình - File. Ngược lại, nếu Nhà bán hàng tải ảnh lên mục Cấu hình - File thì hình ảnh cũng tự hiển thị để Nhà bán hàng lựa chọn.

 • Product images: Nhà bán hàng lựa chọn các hình ảnh có từ sản phẩm của website.


 • URL: Nhà bán hàng chèn hình ảnh bằng đường dẫn của hình ảnh.
 • Ưu điểm của cách này là Nhà bán hàng không cần tốn dung lượng web để lưu trữ hình ảnh.
 • Khuyết điểm là hình ảnh bị phụ thuộc vào nguồn url. Nếu hình ảnh bị lỗi hay bị gỡ bỏ thì hình ảnh được dẫn url cũng bị chết theo.
  Một khuyết điểm lớn khác là gây ảnh hướng SEO của bài viết.


Lưu ý: 

 • Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để giới hạn lại các hình ảnh cần lựa chọn.

 • Nhà bán hàng có thể chèn nhiều hình ảnh một lúc.
 • Khi nhà bán hàng chèn nhiều ảnh cùng một lúc, nội dung nhập trong mục ALT sẽ được áp dụng cho các hình đã chèn. Để chỉnh lại alt cho từng ảnh, nhà bán hàng chọn Mã HTML và thực hiện chỉnh lại thẻ alt cho từng ảnh


Thêm video Youtube vào mô tả sản phẩm, bài blogs

Một bài viết có video thường được đánh giá là có sự đầu tư, cũng như có tính thu hút cao.

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng chèn video vào bài viết bằng việc nhúng mã lẫn việc chèn liên kết.

Để sử dụng được cách này, Nhà bán hàng phải tải video lên một trang trung gian thứ ba, sau đó mới có thể lấy mã hoặc url để chèn. Youtube được xem là lựa chọn lý tưởng vì có nhiều hỗ trợ cho người dùng, thao tác dễ dàng, tốc độ cao, và hơn nữa là miễn phí

Nhà bán hàng cần thực hiện:

Bước 1 Lấy mã nhúng hoặc đường liên kết (link) video Youtube

Bước 2 Chèn video vào bài viết


Bước 1 Lấy mã nhúng hoặc đường liên kết (link) video Youtube 

1. Nhà bán hàng vào trang Youtube.com -> Nhà bán hàng vào video cần chèn vào bài viết.

2. Nhà bán hàng chọn Chia sẻ.

Đối với trường hợp Nhà bán hàng cần lấy liên kết:

 • Nhà bán hàng Sao chép đường dẫn mà Youtube cung cấp.

 • Nếu Nhà bán hàng muốn lấy đoạn video từ một thời điểm thì tick chọn Bắt đầu tạiđiền thời gian bắt đầu.

Đối với trường hợp Nhà bán hàng cần lấy mã nhúng

 • Nhà bán hàng chọn Nhúng.

 • Nhà bán hàng chọn thời điểm bắt đầu đoạn video (Thao tác này không bắt buộc).

 • Nhà bán hàng tick chọn các Tùy chọn nhúng.

 • Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng.

Chèn video vào bài viết

1. Chọn mô tả sản phẩm hoặc nội dung bài viết muốn chèn video vào

2. Nhà bán hàng chọn biểu tượng Embed Youtube Video.

3. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng thực hiện dán đoạn mã nhúng vào mục iFrame

Hoặc chèn đường link youtube 

Chọn Tự động canh chỉnh kích thước (Responsive) để hệ thống tự điều chỉnh kích thước video hoặc bạn có thể bỏ chọn để tự điều chỉnh kích thước bạn mong muốn

Lưu ý:

Với link nhúng, bạn thực hiện điều chỉnh kích thước ngay trên đoạn mã nhúng. Để việc hiển thị video được đẹp mắt, sinh động, bạn nên chỉnh chế độ kích thước trong mã nhúng là width="100%" hoặc height="100%". 


Thêm video Short Youtube

1. Tại video bạn muốn gắn trên website, bạn chọn vào icon chia sẻ (video TikTok) hoặc click chuột phải vào video Youtube Shorts

2. Chọn Embeded (video TikTok) hoặc Sao chép mã nhúng

3. Chọn mô tả sản phẩm hoặc nội dung bài viết muốn chèn video vào

4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng Embed Youtube Video.

3. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng thực hiện dán đoạn mã nhúng vào mục iFrame

Hoặc chèn đường link youtube 

Chọn Tự động canh chỉnh kích thước (Responsive) để hệ thống tự điều chỉnh kích thước video hoặc bạn có thể bỏ chọn để tự điều chỉnh kích thước bạn mong muốn