Vấn đề

Khi bạn vào chi tiết đơn hàng,  hệ thống thông báo "Kho bán được chọn không còn khả dụng và sẽ được tự động thay đổi sang giá trị mặc định". Vậy thông báo này có ý nghĩa gì? Hãy cùng Haravan tìm hiểu nhé!

Thông báo kho không khả dụng

Nguyên nhân

Thông báo trên hiển thị là do kho bán trên đơn hàng đã bị ngừng kích hoạt. Khi bạn vào trang chi tiết đơn, hệ thống cập nhật lại thông tin về kho bán mới và gửi thông báo để bạn biết sự thay đổi trên đơn hàng.

Giải pháp

Vậy nhà bán hàng cần làm gì khi thấy thông báo này? Nhà bán hàng không cần lo lắng, hệ thống Haravan sẽ tự động cập nhật kho mặc định làm kho bán mới cho đơn. Kho mặc định là kho đang được chọn làm kho mặc định trong Cấu hình Địa chỉ và kho hàng. 

 Mô tả kho mặc định trong Cấu hình địa chỉ và kho hàng


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo đơn hàng mới trên admin Haravan