Những hình ảnh tải lên ở đây có thể được thêm cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, trang và các bài blog.

Nội dung


Cách tải hình ảnh

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
  2. Chọn File.
  3. Bấm Tải file.
  4. Chọn hình ảnh cần được tải lên từ máy tính.
Slider
Slider
Slider

Cách xóa hình ảnh đã tải

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
  2. Chọn File.
  3. Tại Hình ảnh cần xóa, chọn hình Thùng rác.
  4. Bấm Xóa.
Slider
Slider
Slider
Slider