Trước khi hoàn thiện thiết lập bắt đầu bán hàng, nhà bán hàng cần thực hiện thêm các phương thức thanh toán để khách hàng có thể lựa chọn. Có 2 tùy chọn thiết lập:

1. Cổng thanh toán: Kết nối với các cổng thanh toán, ví điện tử thịnh hành hiện nay. Với những giao dịch thanh toán qua cổng thanh toán hoặc ví điện tử, Haravan hỗ trợ xác nhận thanh toán tự động khi khách hàng thanh toán thành công.

Các cổng thanh toán, ví điện tử Haravan hỗ trợ kết nối bao gồm:

2. Phương thức thanh toán thủ công: Nhà bán hàng có thể tự thêm các phương thức thanh toán khác ngoài kết nối cổng ví dụ như COD, Chuyển khoản qua QR (mới), Quẹt thẻ,...Những đơn hàng có phương thức thanh toán thủ công cần nhà bán xác nhận thanh toán trên đơn hàng.

Phương thức thanh toán thủ công hỗ trợ thiết lập 2 phương thức:

  • Phương thức tùy chọn
  • Chuyển khoản qua QR: Đây là tính năng Haravan vừa ra mắt, hiện đang hỗ trợ cho trang thanh toán version 2 của Harasocial, khi khách hàng chốt đơn tự động qua livestream hoặc tin bán hàng. Xem hướng dẫn về Phương thức chuyển khoản QR tại đây

Để thiết lập phương thức thanh toán tùy chọn, bạn thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình và chọn Phương thức thanh toán.Bước 2: Tại mục Thanh toán thủ công (bên dưới mục Cổng thanh toán), bạn chọn chọn Thêm thanh toán thủ công.

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán tùy chọn. Tại đây, bạn thực hiện đặt tên phương thức và mô tả phương thức thanh toán. Chọn Kích hoạt để hoàn tất