Thiết lập địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa người bán và nhà vận chuyển. 


MỤC LỤC


Địa chỉ bán hàng


Ở cấu hình địa chỉ, người bán được khuyến khích nhập tất cả danh sách các chuỗi cửa hàng chính, chi nhánh,...

 

Giao diện

Ý nghĩa

Tồn kho không khả dụng

Dùng để lưu trữ hàng hoá bị lỗi, hỏng hóc không bán được. Hàng hoá lưu trữ trong kho này không được hệ thống sử dụng để bán trên tất cả các kênh bán hàng.Thêm địa chỉ bán hàng mặc định

Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

Chọn Địa chỉ và kho hàng

Bấm vào biểu tượng kế bên địa chỉ muốn đặt làm địa chỉ mặc định Chọn Cập nhật. Vậy là bạn đã cập nhật lại địa chỉ mặc địnhTạo địa chỉ mới (nếu người bán có nhiều cửa hàng)

Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

Chọn Địa chỉ và kho hàng


Bấm Tạo địa chỉ mới.


Điền các thông tin liên quan.


Bấm Lưu để hoàn tất