Thiết lập địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa người bán và nhà vận chuyển. 


MỤC LỤC


1) Địa chỉ bán hàng


Ở cấu hình địa chỉ, người bán được khuyến khích nhập tất cả danh sách các chuỗi cửa hàng chính, chi nhánh,...

 

Giao diện

Ý nghĩa

Tồn kho không khả dụng

Dùng để lưu trữ hàng hoá bị lỗi, hỏng hóc không bán được. Hàng hoá lưu trữ trong kho này không được hệ thống sử dụng để bán trên tất cả các kênh bán hàng.2) Quản lý tồn kho

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Ở phần Quản lý tồn kho, chọn Cơ bản hoặc Nâng cao.
 4. Bấm Tôi đồng ý sau khi bạn đã đọc kỹ hướng dẫn.
Slider
Slider
Slider
Slider3)Thêm địa chỉ bán hàng mặc định

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Ở dưới phần tên, bấm Địa điểm mặc định.
 4. Điền các thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


4)Tạo địa chỉ mới (nếu người bán có nhiều cửa hàng)

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Địa chỉ.
 3. Bấm Tạo địa chỉ mới.
 4. Điền các thông tin liên quan.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider