Nội dung


Hướng dẫn tạo vận đơn


Xem hướng dẫn Tạo vận đơn tại đây.


Hủy giao hàng

Khi hủy giao hàng, hệ thống sẽ gửi yêu cầu hủy qua đơn vị vận chuyển. Khi đơn vị vận chuyển xác nhận hủy, hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái Hủy giao về Haravan. Ngược lại, hệ thống sẽ thông báo "Đối tác vận chuyển từ chối yêu cầu huỷ này"

Bạn có thể thực hiện hủy giao hàng tại trang chi tiết đơn hàng hoặc tại mục vận chuyển

  • Hủy giao hàng tại trang chi tiết đơn hàng

Tại mục đơn hàng, bạn chọn đơn hàng muốn Hủy giao hàng và chọn Hủy giao hàng

  • Hủy giao hàng tại mục vận chuyển

1. Chọn mục Vận chuyển, chọn Vận chuyển và chọn các đơn vận chuyển cần hủy giao hàng

2. Chọn Thao tác và chọn Hủy giao hàng


Trạng thái giao hàng của vận đơnTRẠNG THÁI

GIAO HÀNG


Ý NGHĨA

Đang đi lấy

Sau khi vận đơn được tạo và nhà vận chuyển xác nhận, bưu tá sẽ đến địa chỉ kho hàng của người bán để lấy hàng nhập kho nhà vận chuyển.


Chờ giao hàng


Đơn hàng sau khi đóng gói nhà vận chuyển sẽ tạo thành phiếu giao hàng ở trạng thái chờ giao hàng.


Đang giao hàng


Khi nhà vận chuyển chuyển hàng thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái Đang giao hàng.


Đã giao hàng


Khi nhà vận chuyển giao hàng đến người mua và cập nhật trạng thái thành công.


Chờ chuyển hoàn


Nhà vận chuyển không phát được vì lý do khách quan, nhà vận chuyển thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi.

Một số lý do chờ chuyển hoàn:

  • Người mua vì một lý do gì đó mà hẹn phát lại lần sau.
  • Người mua từ chối nhận hàng khi hàng hóa không đúng như mô tả, sai màu sắc, kích thước.
  • Thông tin người nhận không chính xác (địa chỉ, số điện thoại).
  • Lý do khác.Cập nhật trạng thái vận chuyển khi chọn nhà vận chuyển Khác

Khi đẩy đơn các nhà vận chuyển kết nối với Haravan, trạng thái vận chuyển sẽ được tự động cập nhật. Nhưng khi chọn nhà vận chuyển Khác, nghĩa là đơn hàng này nhà bán hàng tự đi giao hoặc chuyển cho đơn vị vận chuyển khác nằm ngoài hệ thống liên kết với Haravan. Do đó, trạng thái vận đơn sẽ không được tự động cập nhật mà bạn phải tự cập nhật thủ công để số tồn kho và báo cáo tài chính được ghi nhận chính xác. 

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Vận chuyển.

2. Chọn Mã vận chuyển cần được cập nhật.

3. Ở thanh Trạng thái vận chuyển, cập nhật trạng thái phù hợp. 

4. Bấm Cập nhật.Cập nhật trạng thái COD 

Khi đẩy đơn qua các nhà vận chuyển VNPOST, GHN, GHTK, Ahamove, Grab (riêng Ahamove và Grab sẽ không có mục xác nhận đối soát), trạng thái COD sẽ được tự động cập nhật và nhà bán hàng sẽ không cần cập nhật trạng thái COD. Ngoài các nhà vận chuyển này ra, nhà bán hàng phải cập nhật trạng thái thu hộ.

Xem hướng dẫn Cập nhật trạng thái COD tại đây