Bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Tạo một nhóm Tất cả các sản phẩm.

  1. Bạn vào Trang quản trị Haravan ➨ Sản phẩm ➨ Nhóm sản phẩm.  
  2. Tạo nhóm sản phẩm:
    • Nhóm sản phẩm tự động.
    • Điều kiện giá sản phẩm > 0.
  3. Lưu lại.


Vui lòng xem chi tiết bài viết Nhóm sản phẩm tự động tại đây.


Bước 2: Sắp xếp nhóm sản phẩm theo điều kiện Bán chạy, hệ thống sẽ tự sắp xếp các sản phẩm bán chạy lên các vị trí đầu.


Vui lòng xem chi tiết bài viết Sắp xếp nhóm sản phẩm tại đây.