Bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Tạo một nhóm sản phẩm tự động với điều kiện giá sản phẩm lớn hơn 0.

Vui lòng xem thêm chi tiết bài viết Nhóm sản phẩm tự động tại đây.


Bước 2: Sắp xếp nhóm sản phẩm theo điều kiện Bán chạy, hệ thống sẽ tự sắp xếp các sản phẩm bán chạy lên các vị trí đầu.

Vui lòng xem thêm chi tiết bài viết Sắp xếp nhóm sản phẩm tại đây.