Có thể thay đổi được.

Bạn vào mục Website biểu tượng ba chấm chọn Tùy chỉnh ngôn ngữ  thay tiêu đề bạn muốn.


Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây