Các hình ảnh có kích thước hay dung lượng quá lớn khiến cho website trở nên nặng và việc load website trở nên chậm. Làm sao để nhận biết và tối ưu các hình ảnh gây chậm tốc độ website đó?


Để kiểm tra các hình ảnh chưa được tối ưu, Nhà bán hàng vào đây: PageSpeed Insights. 

Tại đây, nhà bán hàng dán đường dẫn của trang website, PageSpeed Insights sẽ tự động đo lường mức độ tối ưu hình ảnh của website. Chọn nút Analyze (phân tích) để lấy kết quả.


Đặc biệt, PageSpeed Insights sẽ phân tích kết quả cho cả hai phiên bản Mobile (Điện thoại) Desktop (Máy tính).


PageSpeed Insights cũng hiển thị kết quả cho những hình ảnh chưa tối ưu, bên cạnh đó còn có mức độ % cần giảm để ảnh được mức tối ưu cần thiết. Nhà bán hàng tải các ảnh này, tối ưu và cập nhật lại trên website.


Cách thức tối ưu

Có hai phương thức tối ưu mà Nhà bán hàng có thể sử dụng: Online và Offline

- Offline: Nhà bán hàng có thể rezise kích thước ảnh hoặc giảm dung lượng cho ảnh thông qua các phần mềm chỉnh ảnh. Một số phần mềm thông dụng như Photoshop, Paint, Caseum,...

- Online: Các công cụ tối ưu ảnh trực tuyến. Nhà bán hàng có thể tham khảo trang website TinyPNG