Về cơ bản thì việc bạn tạo nhóm sản phẩm trước hay nhóm sản phẩm trước đều được. Với cả hai trường hợp bạn đều có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm.


Tuy nhiên Haravan khuyến cáo bạn nên có kế hoạch tạo các Nhóm sản phẩm trước, và tạo đủ các nhóm theo danh mục của bạn. Khi bạn tạo sản phẩm, bạn có thể trưc tiếp thêm sản phẩm vào các nhóm.


Điều này sẽ đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều sản phẩm và nhiều danh mục cần phân, và thuận tiện hơn trong việc quản lý.


Xem thêm hướng dẫn Tạo nhóm sản phẩm và Tạo sản phẩm mới