Barcode là dãy ký tự (số hay chữ) bên dưới mã vạch. Từ mã Barcode bạn có thể chuyển đổi thành mã vạch. 


Khi bán hàng tại cửa hàng, bạn có thể in các tem hàng và dán vào sản phẩm, khi dùng máy quét barcode để quét sản phẩm sẽ chuyên nghiệp hơn.


Khi đồng bộ với một số kênh bán hàng như Lazada, Zalo Shop hoặc phần mềm bán hàng KiotViet, Barcode sẽ là chìa khoá để 2 hệ thống nhận biết sản phẩm với nhau.


Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết Tạo và Cập nhật Barcode