Mô tả vấn đề:

Khi đăng tải sản phẩm hàng loạt bằng file Excel, dù link còn hoạt động nhưng khi tải file lên admin Haravan thì hình đại diện không hiển thị. 


Nguyên nhân:

Hiện chỉ gắn link hình vào cột Link hình (cột Z) mà chưa thêm vào link hình vào cột ảnh biến thể (cột AO)


Cách giải quyết:

Lấy link ảnh từ cột Link hình rồi dán qua cột ảnh biến thế (cần phải có link hình ảnh ở cả 2 cột Link hình và cột Ảnh biến thể)