Mô tả vấn đề:

Khi tải ảnh từ file lên hệ thống nhưng màu không đúng với màu thực tế trong file

Ví dụ: Màu hình trong file 


Màu hình khi tải lên hệ thống


Nguyên nhân:

Do hình trong file sử dụng đang là mã màu CYMK nên không hiển thị đúng màu trên hệ thống.


Cách giải quyết:

Bạn cần thực hiện đổi lại mã màu thành RGB là được, có thể tham khảo các phần mềm Illustrator (AI), Photoshop (PTS), link hướng dẫn xem thêm tại đây